PARA VIVIR BIEN

"Pero los oligárquicos no dicen lo más importante: si los hombres han formado una comunidad y se han reunido por las riquezas, participan de la ciudad en la misma medida en que participan de la riqueza, de modo que el argumento de los oligárquicos parecería tener fuerza (pues no es justo que participe de las cien minas el que ha aportado una igual que el que ha dado el resto, ni de las minas primitivas ni de sus intereses). Pero los hombres no han formado una comunidad sólo para vivir, sino para vivir bien." Aristóteles, Política III 9

dimecres, 23 de setembre de 2015

L'ESCOLA DE MILET

L'ESCOLA DE MILET (ampliació)


  • Tales de Milet: el món està fet d'aigua, encara que de vegades no es vegi; de fet, però, tot té una part d'aigua, l'aigua és l'essència (stofa) i el principi ordenador de totes les coses (arkhé). El mite òrfic ja esmenta l'aigua, però té un desenvolupament ben diferent (fragment llegit de Damascio, en la sessió anterior). Aquesta resposta és racional en tant que no es fonamenta en miracles ni en altres misteris, sinó en quelcom que tothom pot observar, atès que l'aigua és un element natural que serveix per explicar de què està feta la naturalesa. A diferència dels mites, ara podem establir una discussió sobre conceptes, com l'aigua, proposat per Tales; en els mites, en canvi, ens trobem amb històries i faules que no admeten un qüestionament lingüístic semblant. El fet mateix que es tracti d'un concepte racional permet continuar fent preguntes: algunes persones potser pensaran que l'aigua no ho explica tot, per exemple l'existència de coses que són absolutament seques, que no tenen cap rastre d'aigua, com el foc o la sorra del desert; aleshores, com pot ser l'aigua l'essència d'aquestes coses? Aquesta pregunta és el resultat de la insatisfacció que la resposta de Tales va generar entre els seus veïns de Milet, ciutat grega de la costa jònica.
  • Anaximandre de Milet: davant dels contrast entre dos conceptes oposats, Anaximandre es planteja què implica fer servir un concepte concret per explicar el problema de com està fet el món, quin principi el regeix. Així, arriba a pensar que sempre trobarem alguna part del món que estigui absolutament mancada de l'element escollit, sigui l'aigua, el foc, l'aire o la terra. De manera que proposa el següent: el principi i essència del món és allò indeterminat (apeiron, sense límit). La importància d'Anaximandre és enorme: ha fet un salt, ha passat d'un concepte basat en una element element de la natura, a l'abast de totes les mirades, a un concepte abstracte, una idea que només es pot gestionar des del llenguatge, sense recórrer als sentits.
  • Anaxímenes de Milet: insatisfet amb l'abstracció proposada per Anaximandre, aquest altre veí de Milet torna a proposar un concepte més proper a nosaltres: l'aire. El problema de l'apeiron és que no hi és enlloc, i potser pot funcionar com a concepte dinàmic, però no com a essència de les coses. La proposta d'Anaxímenes pretén explicar el problema millor que l'aigua de Tales: l'estructura de les coses depèn de l'estat de l'aire que contenen: aire condensat és sòlid, terra; aire menys condensat, líquid, aigua; aire és aire; i l'aire enrarit és el foc (de fet, l'escalfament de l'aire provoca el seu enrariment). Un sol element natural és causa i essència dels altres, i pot explicar totes les coses que hi ha al món.

Auto Cad Tutorials