PARA VIVIR BIEN

"Pero los oligárquicos no dicen lo más importante: si los hombres han formado una comunidad y se han reunido por las riquezas, participan de la ciudad en la misma medida en que participan de la riqueza, de modo que el argumento de los oligárquicos parecería tener fuerza (pues no es justo que participe de las cien minas el que ha aportado una igual que el que ha dado el resto, ni de las minas primitivas ni de sus intereses). Pero los hombres no han formado una comunidad sólo para vivir, sino para vivir bien." Aristóteles, Política III 9

diumenge, 28 de febrer de 2016

PENSAMENT I LLENGUATGE

El pensament i el llenguatge no són el mateix, el pensament és quelcom més complex. Pensem, però, amb paraules, amb llenguatge, a més de fer servir imatges i tenir sensacions. 
Sembla que el llenguatge és una mena de mediació entre el pensament i el món: el llenguatge és la nostra representació del món, interpretem el món d'acord amb l'estructura del llenguatge. "Els límits del nostre llenguatge són els límits del nostre món." 
Hi ha un fragment d'Alberto Manguel que ens il·lustrarà sobre la relació entre imaginació i llenguatge en els seus remots orígens, i ens permet fer-nos una idea de la seva relació amb el pensament, imaginació, llenguatge i escriptura:

Tanmateix, hi ha dues versions d'aquesta relació entre pensament i llenguatge:
  • El llenguatge depèn del pensament, que li aporta categories per etiquetar la realitat i construir les estructures gramaticals mínimes. Descartes, Kant, Piaget, Chomsky, són autors que defensen algun tipus d'innatisme en les estructures de la ment que influencien en la construcció del llenguatge humà.
  • El pensament depèn del llenguatge: diversitat de llengües equival a diversitat de concepcions del món, perquè la forma del llenguatge determina com s'interpreta el món. L'exemple típic d'aquesta variant és la teoria de Sapir-Whorf.


Auto Cad Tutorials