PARA VIVIR BIEN

"Pero los oligárquicos no dicen lo más importante: si los hombres han formado una comunidad y se han reunido por las riquezas, participan de la ciudad en la misma medida en que participan de la riqueza, de modo que el argumento de los oligárquicos parecería tener fuerza (pues no es justo que participe de las cien minas el que ha aportado una igual que el que ha dado el resto, ni de las minas primitivas ni de sus intereses). Pero los hombres no han formado una comunidad sólo para vivir, sino para vivir bien." Aristóteles, Política III 9

diumenge, 28 de febrer de 2016

SINGULARITAT DEL LLENGUATGE HUMÀ

El llenguatge humà compta amb aquests trets característics i exclusius:
  • Capacitat simbòlica: les paraules es refereixen a les coses i les idees, encara que no s'hi estableixi una relació natural entre unes i altres. El significat de les paraules és convencional i arbitrari, fruit d'un acord implícit entre els humans, una norma admesa tàcitament a la qual accedim des del moment que comencem a aprendre a parlar. De cap manera es transmet genèticament.
  • Recursivitat heurística: el llenguatge, a partir d'un limitat conjunt d'elements (fonemes, lletres i síl·labes que els representen), pot generar un conjunt potencialment infinit d'unitats de significació (paraules).
  • Capacitat de desplaçament: el llenguatge es pot referir a contextos diferents del moment en què es produeix l'acte comunicatiu, pot referir-se al passat, al present, el futur, la realitat, la ficció, i a sí mateix.
  • Equivocitat: el conjunt  de significats que conforma un llenguatge no és perfecte sinó equívoc, imprecís i ple de matisos, i, per tant, fèrtil i creatiu com no pot ser cap llenguatge formal o informàtic.
    • Sobre aquest aspecte hi ha un text molt interessant d'Alberto Manguel, en aquest enllaç: ampliació.
  • Reflexivitat: el llenguatge es pot referir a sí mateix. Podem referir-nos a les coses i les idees, però també a les paraules amb que designem les coses i les idees, en tant que paraules (funció metalingüística).Auto Cad Tutorials