PARA VIVIR BIEN

"Pero los oligárquicos no dicen lo más importante: si los hombres han formado una comunidad y se han reunido por las riquezas, participan de la ciudad en la misma medida en que participan de la riqueza, de modo que el argumento de los oligárquicos parecería tener fuerza (pues no es justo que participe de las cien minas el que ha aportado una igual que el que ha dado el resto, ni de las minas primitivas ni de sus intereses). Pero los hombres no han formado una comunidad sólo para vivir, sino para vivir bien." Aristóteles, Política III 9

diumenge, 12 de juliol de 2015

EL CICLE DE LA FILOSOFIA

He expuesto aquí el argumento para recordar al lector que las teorías filosóficas, si son importantes, pueden revivir en nueva forma después de ser refutadas en la forma originalmente manifestada. Las refutaciones son raras veces definitivas; en la mayoría de los casos sólo son el preludio de ideas más afinadas.

Bertrand Russell, Historia de la filosofía occidental (1945)
Es tracta de veure que en el procés filosòfic (problematitzar-conceptualitzar-argumentar) intervenen diversos factors que configuren l'anomenada actitud filosòfica: curiositat per mirar el món interrogativament, sentit crític per trobar problemes en el món i en les explicacions rebudes sobre el món, i la imaginació filosòfica per proposar solucions d'acord amb uns procediments racionals. En aquest procés és tan important saber fer preguntes problemàtiques com saber generar respostes, però el més important de tot rau en fer que el cicle de la filosofia no s'aturi a la primera resposta trobada, confiat en un primer èxit. En aquest punt, la funció del diàleg _amb un mateix, amb els altres_ serveix per reactivar el sentir crític i revisar les respostes donades, per acabar trobant-hi inconvenients i convertir un aparent èxit paralitzador del procés en un fracàs motivador. La filosofia, en tant que cicle d'activitat intel·lectual, és de fet la història dels seus fracassos motivadors, enriquidors al cap i a la fi. Els conceptes que es volen presentar com a èxits definitius són en realitat “carrerons sense sortida.”

El punt de partida més filosòfic és sens dubte la insatisfacció barrejada amb curiositat. Tanmateix, una vegada iniciat el procés, l'ordre dels factors ja no importa, atès que tard o d'hora arribarem al dubte i a la insatisfacció barrejada amb curiositat. Cita de Francis Bacon:

"Si un hombre parte de certezas terminará con dudas; pero si se contenta con partir de dudas, terminará con certezas."

Reflexió inspirada en el llibre d'Alberto Manguell, Una historia natural de la curiosidad. Madrid, Alianza, 2015.

Auto Cad Tutorials