PARA VIVIR BIEN

"Pero los oligárquicos no dicen lo más importante: si los hombres han formado una comunidad y se han reunido por las riquezas, participan de la ciudad en la misma medida en que participan de la riqueza, de modo que el argumento de los oligárquicos parecería tener fuerza (pues no es justo que participe de las cien minas el que ha aportado una igual que el que ha dado el resto, ni de las minas primitivas ni de sus intereses). Pero los hombres no han formado una comunidad sólo para vivir, sino para vivir bien." Aristóteles, Política III 9

diumenge, 14 de setembre de 2014

LLIBERTAT DE PENSAMENT I EXPRESSIÓ


Article meu dedicat al llibre de Raoul Vaneigem Nada es sagrado, todo puede decirse (Barcelona, Melusina, 2006). Els límits de la llibertat d'expressió han estat marcats des de sempre per les corporacions que gestionen la informació, i fins i tot la generen. No som tan lliures com sembla.

L'article va ser publicat a Astrolabio (núm. 2, 2006), i es pot llegir en format digital en aquest enllaç.
Auto Cad Tutorials