PARA VIVIR BIEN

"Pero los oligárquicos no dicen lo más importante: si los hombres han formado una comunidad y se han reunido por las riquezas, participan de la ciudad en la misma medida en que participan de la riqueza, de modo que el argumento de los oligárquicos parecería tener fuerza (pues no es justo que participe de las cien minas el que ha aportado una igual que el que ha dado el resto, ni de las minas primitivas ni de sus intereses). Pero los hombres no han formado una comunidad sólo para vivir, sino para vivir bien." Aristóteles, Política III 9

diumenge, 13 de novembre de 2016

EXISTEIX DÉU?

EL CONCEPTE DE DÉU
Davant d'aquesta cal separar el seu sentit filosòfic del fet irracional de creure en allò de què no tenim constància. La pregunta, davant l'afirmació del creient, està orientada a la necessitat de trobar un sentit racional que permeti tenir certesa i superar així la part irracional de la creença. Cal constatar, a més, que hi ha força dificultats per trobar una demostració de l'existència de Déu, però també per demostrar el contrari.

La idea de Déu és un concepte, quelcom pensable, que no és autocontradictori (no conté contradiccions internes evidents). Això no vol dir que no sigui una idea problemàtica, sobre tot quan passem de la idea a l'existència de la idea. 


XENÒFANES
La primera formulació del concepte racional de Déu prové de Xenòfanes, un filòsof grec del segle VI a. C. Si considerem els fragments dels seus escrits (en aquest enllaç), veurem que segueix uns passos que ja coneixem (problematitzar, conceptualitzar, etc.):


  1. Contrasta les idees de la seva cultura amb altres cultures que coneix, i troba un problema: que totes les formulacions de la idea de divinitat són antropomòrfiques, i això el condueix a un dubte sobre la seva veracitat.
  2. Formula un concepte alternatiu, que vol superar, en la seva abstracció, les anteriors formulacions.
  3. Constata les dificultats per passar del concepte al coneixement segur sobre la cosa que el concepte representa.
Sobre aquest aspecte del pensament de Xenòfanes, és molt interessant un text de Popper, del seu llibre El mito del marco común.

Auto Cad Tutorials