PARA VIVIR BIEN

"Pero los oligárquicos no dicen lo más importante: si los hombres han formado una comunidad y se han reunido por las riquezas, participan de la ciudad en la misma medida en que participan de la riqueza, de modo que el argumento de los oligárquicos parecería tener fuerza (pues no es justo que participe de las cien minas el que ha aportado una igual que el que ha dado el resto, ni de las minas primitivas ni de sus intereses). Pero los hombres no han formado una comunidad sólo para vivir, sino para vivir bien." Aristóteles, Política III 9

dimarts, 1 de maig de 2018

LLIBERTAT D'ACCIÓ I D'ELECCIÓ


La llibertat consisteix a tenir la possibilitat d'escollir entre diverses alternatives de forma efectiva. No sóc lliure si no puc passar perquè una gran pedra ocupa tot el camí; he de recular. Sóc lliure si puc escollir, si puc fer el que vull.
Ara bé, cal distingir entre:
  • Llibertat d'acció o externa: aquella que fa referència a la possibilitat d'actuar sense impediments o coaccions, com a llibertat de fer, en un sentit material. És la llibertat externa que equival a les llibertats jurídiques o polítiques com la independència personal, la iniciativa individual, llibertats de moviment, sobre el propi cos, de consciència, d'expressió, d'associació, de participació política, de culte, etc. La trobem limitada pel dany als altres, o a la llibertat aliena. Puc fer el que vulgui sempre que no faci mal als altres o limiti la seva pròpia llibertat (diria John Stuart Mill).
  • Llibertat d'elecció o interior: reflexió sobre la pròpia voluntat, quan ens demanem si actuem o no condicionats per causes inevitables que fixen la nostra conducta. És una crida a la consciència moral de l'ésser humà. Aquesta llibertat és el fonament de la reflexió moral: sense la llibertat interior no hi ha una veritable acció moral.


Auto Cad Tutorials