PARA VIVIR BIEN

"Pero los oligárquicos no dicen lo más importante: si los hombres han formado una comunidad y se han reunido por las riquezas, participan de la ciudad en la misma medida en que participan de la riqueza, de modo que el argumento de los oligárquicos parecería tener fuerza (pues no es justo que participe de las cien minas el que ha aportado una igual que el que ha dado el resto, ni de las minas primitivas ni de sus intereses). Pero los hombres no han formado una comunidad sólo para vivir, sino para vivir bien." Aristóteles, Política III 9

divendres, 11 de març de 2016

LOCKE I EL CONCEPTE D'ESTAT NATURAL

L'ESTAT NATURAL

Aquest és un concepte que Locke fa servir per fer entendre als lectors en què consisteix el poder polític, per comparació amb la seva absència (referències al cap. 2 del Segon tractat del govern civil).
 • Estat civil o polític és la presència d’ordre col·lectiu i subjecció a les lleis dictades per qui posseeix el poder.
 • Estat natural és “un estat de perfecta llibertat per ordenar els [homes] seus actes i disposar de les seves propietats i de les persones que creguin convenients, dins dels límits de la llei natural, sense demanar permís ni dependre de la voluntat de cap altre home.”
Es tracta d’una definició controvertida, perquè:

 • Locke pressuposa la igualtat entre els éssers humans com una evidència indiscutible: igualtat per naturalesa, en poder i jurisdicció, i ningú no té més que es altres com a punt de partida. Si tots som iguals, tots som lliures.
 • Pressuposa l’existència d’una llei natural que protegeix aquesta igualtat com a dret natural.
 • Cadascú ha de poder prendre les seves pròpies decisions sense coaccions exteriors.
 • El dret a la propietat és natural: cadascú es posseeix a si mateix i posseeix el seu propi treball i el resultat del seu treball, és a dir, la propietat (però sempre respectant la igualtat amb els altres.
 • Hobbes en va fer servir aquest concepte, però sense una llei natural protectora dels drets naturals. La llei natural per a Locke, consisteix a:
  • Hi ha una llei natural que regula la conducta dels éssers humans. En tant que fills tots de Déu, tots són iguals, ningú no pot invocar cap mena de subordinació d’uns respecte d’altres.
  • Cadascú ha de mirar per a si, i protegir la seva vida, la llibertat i la salut, així com la dels altres. La llibertat i la igualtat individuals impliquen que no s’ha d’actuar deliberadament contra la llibertat dels altres.
  • No s’han de conculcar els drets dels altres.
  • L’aplicació de la llei natural és responsabilitat de tothom: els individus tenen el dret de fer-la aplicar a altres individus, i impedir que la incompleixin.
  • En igualtat de condicions naturals, tothom pot assumir aquest dret de protegir la llei natural de qui la vulgui eludir, tothom té el dret de ser un executor de la llei natural. Sota aquest concepte, tothom té dret a portar armes, com passa als Estats Units.
  • Aquest no és el dret exclusiu de cap príncep.
  • Hi ha el dret individual d’autodefensa, que s’estén com un dret de defensar tota la humanitat contra els qui abusen de la seva força i manca de respecte vers la llei natural.
  • En estat de natura tothom té el dret de matar un homicida. Qui mata un altre home, declara la guerra al gènere humà sencer, és un criminal que ha renunciat a la raó.
  • Les lleis positives, les normes legals convencionals, han d’inspirar-se en la llei natural.
  • Els homes poden ser jutges en les seves pròpies causes.
 • Locke s’inspira en Richard Hooker (1554-1600), un teòleg liberal dintre de l’Anglicanisme, oposat als puritans.
 • Hi ha referències anteriors a l’estat natural: Plató en el llibre I de la República, i al llarg del seu diàleg Gòrgias, al voltant del mite d’Heracles. Una primera formulació, en el mite mesopotàmic de Gilgamesh.
Auto Cad Tutorials