PARA VIVIR BIEN

"Pero los oligárquicos no dicen lo más importante: si los hombres han formado una comunidad y se han reunido por las riquezas, participan de la ciudad en la misma medida en que participan de la riqueza, de modo que el argumento de los oligárquicos parecería tener fuerza (pues no es justo que participe de las cien minas el que ha aportado una igual que el que ha dado el resto, ni de las minas primitivas ni de sus intereses). Pero los hombres no han formado una comunidad sólo para vivir, sino para vivir bien." Aristóteles, Política III 9

dijous, 3 de març de 2016

LOCKE, INTRODUCCIÓ A LES SEVES IDEES POLÍTIQUES

Recordem que les idees polítiques de Locke es desenvolupen en un context de crítica a l’absolutisme reial imperant en Anglaterra des de la Restauració, representat en les figures dels monarques catòlics de la família Stuart. Així que Locke està proposant una alternativa al poder absolut: un règim parlamentari que basa la seva legitimitat en l’acceptació de la seva autoritat pel poble. Cal tenir present també que dirigeix la seva crítica contra Robert Filmer. 
Qui és aquest personatge?
  • Robert Filmer (1588-1653) va ser un activista polític a més de teòric defensor de la causa absolutista i del dret diví, autor del text El Patriarca, o sobre el poder natural dels reis, escrit abans de 1642 però publicat pòstumament, en 1680, precisament en l’època d’activitat de Locke. Durant la Guerra Civil entre Reialistes i Parlamentaristes, Filmer va prendre partit pels primers, i va ser empresonat. En les seves obres va criticar pensadors com Hobbes, Milton, Grotius, etc.

El punt de partida de la seva reflexió per legitimar el poder parlamentari és una definició de poder polític, acceptable des de qualsevol punt de vista:
  • El poder polític, la sobirania, és el dret de dictar lleis, civils, penals i internacionals, per salvaguardar l’ordre social i polític.
  • No és el mateix poder de què gaudeix un pare sobre els seus fills.

Això és el que fan els qui gaudeixen del poder, sigui sota la legitimació de l’absolutisme, sigui sota qualsevol tipus de règim.
Auto Cad Tutorials