PARA VIVIR BIEN

"Pero los oligárquicos no dicen lo más importante: si los hombres han formado una comunidad y se han reunido por las riquezas, participan de la ciudad en la misma medida en que participan de la riqueza, de modo que el argumento de los oligárquicos parecería tener fuerza (pues no es justo que participe de las cien minas el que ha aportado una igual que el que ha dado el resto, ni de las minas primitivas ni de sus intereses). Pero los hombres no han formado una comunidad sólo para vivir, sino para vivir bien." Aristóteles, Política III 9

diumenge, 29 de maig de 2016

ESTADIS DEL DESENVOLUPAMENT PSICOSEXUAL EN FREUD

No hi ha en Freud una formulació precisa sobre el concepte d’estadi i sobre cadascun en concret, i de fet aquesta part del pensament freudià ocupa un lloc força restringit en el conjunt de la seva obra.
Cada estadi es caracteritza per un determinat nivell de maduració pulsional i una zona d’interès erògena, així com per un sistema de relacions interpersonals i afectives.
 • Estadi oral (primer any). L’infant està centrat en la boca, que li serveix d’instrument exploratori i font de plaer (mamari en primera instància). Forta identificació amb la mare, que li dóna seguretat. El pit és l’objecte de desig sexual. L’infant és tot ego (ello).
  • Alteracions o fixacions: fruit de la sobre-gratificació o de la deficient atenció, poden donar-se conductes en la vida adulta derivades d’aquesta etapa, com ara addiccions vinculades a la boca (fumar, alcoholisme) o en les formes més greus canvis de temperament o psicosi maníac-depressiva.
 • Estadi anal (1 a 3 anys). L’interès es desplaça de la boca a l’anus, en relació als actes d’expulsió i retenció, dels quals deriven dues formes de plaer que l’infant aprèn a controlar. L’afectivitat encara depèn del fet que l’infant encara no ha construït el seu jo.
  • Alteracions que es poden produir en la vida adulta: retentiva anal, avarícia, obstinació, compulsivitat, meticulositat, possessivitat, gelosia, obsessió, cleptomania, etc.; expulsiva anal, crueltat, destrucció, desordre.
 • Estadi fàl·lic (3 a 6 anys). Descobriment dels òrgans genitals i de les diferències anatòmiques entre els dos sexes (les nenes descobreixen que no tenen penis). A partir d’aquí la libido quedarà centrada en els òrgans genitals. Complexes d’Edip i Electra, és a dir, atracció pel progenitor de sexe oposat, i l’altre queda com a rival. El conflicte és resol cap als 6 anys, cosa que incideix en el normal desenvolupament de la personalitat.
  • Alteracions en la resolució dels complexes: prostitució, voyeurisme, homosexualitat, i en casos greus desenvolupament de parafílies.
 • Estadi de latència (6 a 12 anys). Moment de repòs dels instints sexuals, fase de socialització i ordenació afectiva i d’identificació amb els rols del mateix sexe: els nens solen jugar amb nens, i les nenes amb nenes. Castedat. Comença a néixer el superjò.
 • Estadi genital (12 anys endavant). S’inicia amb la pubertat. La libido reprèn la seva activitat, i es manifesta en interessos heterosexuals (si no hi ha hagut alteracions en la fase fàl·lica). Desvinculació progressiva respecte de la família, identificació amb el grup d’iguals.


Auto Cad Tutorials