PARA VIVIR BIEN

"Pero los oligárquicos no dicen lo más importante: si los hombres han formado una comunidad y se han reunido por las riquezas, participan de la ciudad en la misma medida en que participan de la riqueza, de modo que el argumento de los oligárquicos parecería tener fuerza (pues no es justo que participe de las cien minas el que ha aportado una igual que el que ha dado el resto, ni de las minas primitivas ni de sus intereses). Pero los hombres no han formado una comunidad sólo para vivir, sino para vivir bien." Aristóteles, Política III 9

divendres, 17 de març de 2017

QUÈ HA DE TENIR UNA DEMOCRÀCIA, COM A MÍNIM

Quins elements ha de ser mínimament presents per parlar d'un règim democràtic?
 • Algun tipus de participació del poble en les estructures del poder (per decidir o escollir).
 • Un entorn de llibertats individuals garantides.
 • Un entorn d'igualtat social i jurídica.
Aquests tres ingredients determinaran els diferents tipus de democràcia que podem observar en la història i en les diferents modalitats del present, però d'entrada hem de parlar de dos ben diferents:
 • La democràcia directa.
 • La democràcia representativa.
També hem de saber que no és el mateix parlar de poble en sentit de població que en sentit de ciutadania. Qualsevol persona d'un Estat democràtic por tenir drets reconeguts, com a persona, com a membre d'aquesta societat, però només són ciutadans en sentit estricte aquells que gaudeixen de drets polítics, és a dir, de dret de participació.
En què consisteix la participació? Responen els alumnes:
 • Votar, per decidir (democràcia directa) o per escollir (democràcia participativa).
 • Manifestar-se.
 • Fer vaga.
 • Expressar la seva opinió públicament.
 • Associar-se políticament (en partits, en grups de pressió, d'interessos, sindicats, veïnals o locals, etc.).
 • Poder ser escollit com a representant o membre d'alguna estructura política (en els diferents nivells del poder polític). Cal dir que cap alumne havia pensat en aquesta possibilitat, com si fos massa llunyana de nosaltres per pensar-hi.Auto Cad Tutorials