PARA VIVIR BIEN

"Pero los oligárquicos no dicen lo más importante: si los hombres han formado una comunidad y se han reunido por las riquezas, participan de la ciudad en la misma medida en que participan de la riqueza, de modo que el argumento de los oligárquicos parecería tener fuerza (pues no es justo que participe de las cien minas el que ha aportado una igual que el que ha dado el resto, ni de las minas primitivas ni de sus intereses). Pero los hombres no han formado una comunidad sólo para vivir, sino para vivir bien." Aristóteles, Política III 9

dijous, 28 de setembre de 2017

APLICACIONS DE LA PSICOLOGIA

La psicologia estudia la conducta humana (teoria), però també serveix per modificar-la, manipular-la, controlar-la, a més de curar-la (pràctica).
Exemples de control de la conducta humana:
 • Publicitat
 • Marketing
 • Convèncer auditoris (política, jurats), mitjançant l'oratòria (emocions, sofistes).

La psicologia té més aplicacions del que pensem:

 • Clínica (salut): curar alteracions o malalties mentals. Psicologia i psiquiatria.
 • Educació (pedagogia, psicopedagogia):
  • Problemes d'aprenentatge
  • Mesura de la intel·ligència
  • Problemes de llenguatge
  • Problemes de conducta i adaptació a l'entorn escolar (normes, autoritat)
  • Tècniques d'aprenentatge
 • Empresa:
  • Selecció de personal
  • Perfils professionals
  • Lideratge d'equips
  • Publicitat
  • Estudi de mercats
 • Justícia: psicologia forense
 • Esport:
  • Lideratge d'equips
  • Entrenament personal
Auto Cad Tutorials