PARA VIVIR BIEN

"Pero los oligárquicos no dicen lo más importante: si los hombres han formado una comunidad y se han reunido por las riquezas, participan de la ciudad en la misma medida en que participan de la riqueza, de modo que el argumento de los oligárquicos parecería tener fuerza (pues no es justo que participe de las cien minas el que ha aportado una igual que el que ha dado el resto, ni de las minas primitivas ni de sus intereses). Pero los hombres no han formado una comunidad sólo para vivir, sino para vivir bien." Aristóteles, Política III 9

diumenge, 20 de desembre de 2015

ESCOLES HEL·LENÍSTIQUES

  • Els estoics. Nom derivat de stoa (pòrtic), pel lloc on es desenvolupaven els seus ensenyaments. Fundada per Zenó Citeu, va tenir seguidors com Epíctet i altres romans, com ara Sèneca, i Marc Aureli.  Per als estoics, la felicitat era el problema central del pensament i la vida, i només podia aconseguir-se mitjançant l’apatheia, és a dir, la indiferència com a actitud vital, la resignació davant els obstacles, la pau amb les forces del cosmos i l’admissió de la necessitat del món, que no es pot canviar. Només per l’anul·lació dels desitjos és pot evitar el dolor. Creien en el cosmopolitisme.
  • Els escèptics. Representats per Pirró d’Èlide i Ciceró. Formulen dubtes sobre la possibilitat del conceixement. Aleshores, creuen que és millor suspendre tot judici i posar el món entre parèntesi (epokhé), i mantenir-se en silenci (afasia). Es tracta de viure amb serenitat, acomodant-se a tot i evitant el conflicte amb els altres, atès que no podem defensar cap veritat.
  • Els hedonistes. Representats per Epicur de Samos (341-270 a. C.). Per als hedonistes, la felicitat s’assoleix mitjançant el plaer, però no el plaer material, sinó l’espiritual, que és més durador. La satisfacció de les necessitats materials només serveix per evitar el dolor derivat de la seva insatisfacció, i afavorir l’assoliment de la calma i la serenor (ataraxia), que és el veritable camí de la felicitat. Per tant, no rebutgen els plaers materials, sinó que els situen en un segon pla, necessaris per poder arribar a un pla superior, el dels plaers espirituals (amistat) i intel·lectuals (filosofia).


Auto Cad Tutorials