PARA VIVIR BIEN

"Pero los oligárquicos no dicen lo más importante: si los hombres han formado una comunidad y se han reunido por las riquezas, participan de la ciudad en la misma medida en que participan de la riqueza, de modo que el argumento de los oligárquicos parecería tener fuerza (pues no es justo que participe de las cien minas el que ha aportado una igual que el que ha dado el resto, ni de las minas primitivas ni de sus intereses). Pero los hombres no han formado una comunidad sólo para vivir, sino para vivir bien." Aristóteles, Política III 9

dijous, 3 de desembre de 2015

IDEALISME ÈTIC O CONSEQÜENCIALISME

Hem de distingir entre:


  • Ètiques idealistes o dels principis morals. Els valors morals esdevenen principis regidors de l'acció, per sobre de tot, de manera que el bé es defineix com la realització indefectible d'aquests principis, per sobre de tot, fins i tot de les conseqüències derivades de l'acció humana. Un bon exemple és Kant: encara que la nostra acció provoqui algun mal, hem de atenir-nos als principis, dir la veritat encara que descobrim la víctima al seu assassí (text).
  • Ètiques conseqüencialistes. El bé o el mal són relatius a les conseqüències de les accions, de manera que podem justificar una mentida si evita un patiment innecessari. Aquesta és la base de l'utilitarisme. Aquesta concepció por tenir un extrem: que la nostra moralitat esdevingui només un càlcul estadístic del benestar de la majoria, o que només sigui una consideració dels fins sense considerar els mitjans.

Potser podríem combinar aquestes dues ètiques, per trobar un equilibri entre els principis ètics, els valors que poden orientar la nostra acció, sense deixar de veure que l'acció s'aplica sobre persones que poden patir les conseqüències de les nostres accions.Auto Cad Tutorials