PARA VIVIR BIEN

"Pero los oligárquicos no dicen lo más importante: si los hombres han formado una comunidad y se han reunido por las riquezas, participan de la ciudad en la misma medida en que participan de la riqueza, de modo que el argumento de los oligárquicos parecería tener fuerza (pues no es justo que participe de las cien minas el que ha aportado una igual que el que ha dado el resto, ni de las minas primitivas ni de sus intereses). Pero los hombres no han formado una comunidad sólo para vivir, sino para vivir bien." Aristóteles, Política III 9

dimecres, 22 de febrer de 2017

ÈTICA I MORAL

Definirem ètica com:

La ciència dels objectes morals, la reflexió crítica (filosòfica) sobre les diferents idees relatives a l'acció humana i els valors de la conducta.

Y definirem la moral com:

El conjunt de normes, costums i elements valoratius que hi ha en una determinada societat i temps, els valors de la nostra societat i les altres (component social), així com la conducta que segueix o no aquests costums, normes i valoracions (component individual).


L'ètica és una reflexió sobre la moralitat, un qüestionament dels fonaments de la moralitat, de caràcter individual:

L'ètica o filosofia moral és la investigació filosòfica de la moral i la moralitat. L'ètica investiga què són i com es fonamenten el bé, l'acció correcta i el deure moral, així com la responsabilitat i el mèrit morals. També s'ocupa del significat de les paraules morals i de qüestions pràctiques sobre la manera com hem de viure.

És la recerca de definicions generals al marge de les diferents formes d'entendre la moral. La moral marca el que està ben fet en una determinada societat i temps (costum), mentre que l'ètica analitza els fonaments d'aquesta determinació particular, és una reflexió crítica sobre les diferents idees relatives a l'acció humana i els valors vinculats a les accions. La moral és aquest conjunt de valors acceptats per una societat, a més de les conductes seguides pels seus membres. Teoria i pràctica.

La moral és un sistema de normes, principis i valors, d'acord amb el qual es regulen les relacions mútues entre els individus, o entre ells i la comunitat, de manera que aquestes normes, que tenen un caràcter històric i social, es respectin lliurement i conscientment, per una convicció íntima (Adolfo Sánchez Vázquez, Ètica, 1969).

Topem, aleshores, amb el tema dels valors. Què són els valors? Són aquelles coses que valorem o ens veiem inclinats a valorar perquè no ens deixen indiferents. Es tracta d'elements relatius al temps i a l'espai, a la cultura, a la societat, sotmesos a variacions i dinàmiques històriques. Cada temps té els seus valors, tot i que alguns d'aquests valors sembla ser que tenen un caire universal: llibertat, valentia, responsabilitat, etc.
Auto Cad Tutorials