PARA VIVIR BIEN

"Pero los oligárquicos no dicen lo más importante: si los hombres han formado una comunidad y se han reunido por las riquezas, participan de la ciudad en la misma medida en que participan de la riqueza, de modo que el argumento de los oligárquicos parecería tener fuerza (pues no es justo que participe de las cien minas el que ha aportado una igual que el que ha dado el resto, ni de las minas primitivas ni de sus intereses). Pero los hombres no han formado una comunidad sólo para vivir, sino para vivir bien." Aristóteles, Política III 9

diumenge, 17 de desembre de 2017

BURRHUS F. SKINNER (1904-1990)


Estudia les lleis de l'aprenentatge, on el subjecte té un paper actiu (a diferència del condicionament clàssic). És la conducta adequada la que provoca l'aparició de l'estímul reforç; si la conducta torna a produir-se, es veu reforçada novament.
Estudi del condicionament operant o instrumental en quatre tipus:
  • Reforç positiu: premi després d'una resposta desitjable, que incrementa la possibiitat que la conducta torni a donar-se.
  • Càstig: reforç que té com a objectiu extingir certes conductes (indesitjables).
  • Omissió: mena de càstig que consisteix a eliminar el reforç positiu, per extingir la resposta.
  • Reforç negatiu: estímul desagradable i constant que provoca el canvi de conducta (el jugador que juga malament i és escridassat pel públic). L'acabament de l'estímul aversiu reforça la conducta que condueix a evitar aquest estímul.
Respecte del càstig, Skinner no el veia com el millor mètode d'aprenentatge, en tant que no ofereix una conducta alternativa. En tot cas ha de ser proporcionat perquè rebi una resposta controlable.
Afegeix uns programes parcials de reforç:
  • De raó: quan el premi ve després de complir uns mínims (treball-sou, estudiar-aprovar). Té relació amb l'assoliment d'objectius.
  • D'interval: quan el premi està associat al temps, atès que de vegades el premi ha de ser a un termini curt perquè sigui estimulant de la conducta (notes trimestral, no anuals; setmanada setmanal).


Auto Cad Tutorials