PARA VIVIR BIEN

"Pero los oligárquicos no dicen lo más importante: si los hombres han formado una comunidad y se han reunido por las riquezas, participan de la ciudad en la misma medida en que participan de la riqueza, de modo que el argumento de los oligárquicos parecería tener fuerza (pues no es justo que participe de las cien minas el que ha aportado una igual que el que ha dado el resto, ni de las minas primitivas ni de sus intereses). Pero los hombres no han formado una comunidad sólo para vivir, sino para vivir bien." Aristóteles, Política III 9

dijous, 28 de desembre de 2017

CARL ROGERS (1902-1987)


La seva importància en la psicologia humanista radica en la introducció d'un nou mètode de pràctica clínica, l'anomenada teràpia centrada en el client. Considerava que qualsevol pacient és capaç de recuperar la seva salut psíquica per si sol (com Freud), i per aconseguir-ho només calia donar-li confiança en ell mateix, segons el mètode de deixar-lo parlar i preguntar només a partir de la informació donada.

En relació amb la teoria de Maslow, que comparteix, afegeix que l'autorealització ha d'entendre's més aviat com a procés que com a resultat, que és quelcom que s'aconsegueix constantment si es donen les condicions òptimes.
Auto Cad Tutorials