PARA VIVIR BIEN

"Pero los oligárquicos no dicen lo más importante: si los hombres han formado una comunidad y se han reunido por las riquezas, participan de la ciudad en la misma medida en que participan de la riqueza, de modo que el argumento de los oligárquicos parecería tener fuerza (pues no es justo que participe de las cien minas el que ha aportado una igual que el que ha dado el resto, ni de las minas primitivas ni de sus intereses). Pero los hombres no han formado una comunidad sólo para vivir, sino para vivir bien." Aristóteles, Política III 9

dimarts, 24 d’octubre de 2017

COM FUNCIONA LA MENT, SEGONS JOHN LOCKE

John Locke recupera la idea de tabula rasa d'Aristòtil, considerant que també hi ha elements innats (no idees innates). Contra les idees innates de Descartes diu que:
  • Tot coneixement prové de l'experiència i de les nostres capacitats mentals bàsiques.
  • Si trobem idees semblants en totes les cultures és perquè comparteixen experiències semblants.
  • Si els infants molt petits tenen idees és perquè ja han tingut experiències.
Com funciona ment, segons Locke? Parla de dos procesos:
  • Sensació: informació directa dels sentits (equival a la ment passiva d'Aristòtil). Recepció de la informació sensorial (sense data), sota la forma d'idees simples.
  • Reflexió: procés en la ment que trasforma la informació sensorial en coneixement, derivant en la construcció d'idees complexes. En una idea complexa trobarem els components simples que la formen (atomisme psicològic, del qual podria derivar l'atomisme lògic dels analítics britànics, com Russell).
La informació sensorial, a més, té components sobjectius, que només estan en la ment de qui observa. Locke recull la idea galileana que separa:
  • Qualitats primàries: extensió, forma i moviment, inherents a les coses i independents de l'observador.
  • Qualitats secundàries: temeratura, color, aroma, sabor, etc. Depenen de la percepció de cada persona, són subjectives, estan en la ment de l'observador, però no en els objectes. Experiment de les mans en l'aigua freda i calenta.


Auto Cad Tutorials