PARA VIVIR BIEN

"Pero los oligárquicos no dicen lo más importante: si los hombres han formado una comunidad y se han reunido por las riquezas, participan de la ciudad en la misma medida en que participan de la riqueza, de modo que el argumento de los oligárquicos parecería tener fuerza (pues no es justo que participe de las cien minas el que ha aportado una igual que el que ha dado el resto, ni de las minas primitivas ni de sus intereses). Pero los hombres no han formado una comunidad sólo para vivir, sino para vivir bien." Aristóteles, Política III 9

dissabte, 28 d’octubre de 2017

ELS TRES SENTITS DE LA FILOSOFIA

PER A QUÈ FEM FILOSOFIA


l    Utilitat teòrica o filosofia especulativa: el filòsof es planteja problemes sobre el món i cerca respostes que sap que no són definitives, per aconseguir una mena de saber que és valuós per sí mateix, en tant que s'ha obtingut per procediments reflexius i racionals. El filòsof valora aquest saber perquè l'acosta a una certa veritat amb sentit crític, li assegura una certa prevenció davant creences no justificades i l'ajuda a sortir a sortir de la confusió derivada de les opinions acceptades sense una revisió racional. Tot això constitueix un model de racionalitat teòrica.
l    Utilitat pràctica o filosofia pràctica: la filosofia no pot oblidar la recerca de la veritat, així com la recerca del bé, tant en sentit ètic com polític, tenint com a objecte l'ésser humà i les seves relacions amb els altres i amb el món. La seva orientació es vers la millora de la vida dels humans, i gairebé totes les construccions filosòfiques tenen com a rerefons la convicció, no sempre proposada, de la perfectibilitat de la vida humana i la societat, ètica i política.
l  Sentit crític o filosofia crítica: constitueix la reflexió sobre els instruments del pensament i del coneixement (lògica i epistemologia), i les seves garanties de funcionament, la qüestió de la certesa, la confiança en els sentits, etc. Són temes  en què la filosofia pren per objecte el pensament mateix, és la filosofia que pren consciència de sí mateixa i qüestiona l'estatut dels seus procediments i resultats, igual que qüestiona l'estatut dels procediments i resultats científics  (Guthrie, pàgs. 23-24). També rep el nom de metafilosofia.

En definitiva, tots els grans pensadors de tots els temps han emprat la filosofia per fer crítica del món que han viscut, de l'estat de coses del seu present, amb la vista posada en un horitzó ideal, en els ideals de la bona vida per al éssers humans.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Deja un comentario, a ser posible relacionado con la entrada. Gracias.

Auto Cad Tutorials