PARA VIVIR BIEN

"Pero los oligárquicos no dicen lo más importante: si los hombres han formado una comunidad y se han reunido por las riquezas, participan de la ciudad en la misma medida en que participan de la riqueza, de modo que el argumento de los oligárquicos parecería tener fuerza (pues no es justo que participe de las cien minas el que ha aportado una igual que el que ha dado el resto, ni de las minas primitivas ni de sus intereses). Pero los hombres no han formado una comunidad sólo para vivir, sino para vivir bien." Aristóteles, Política III 9

divendres, 16 de gener de 2015

CLASSIFICACIÓ DE LES CIÈNCIES

Les ciències són de dos tipus:
CIÈNCIES FORMALS


 • Les seves afirmacions responen a l'ús exclusiu del raonament, sense haver de recórrer a l'experiència.
 • Es refereixen a objectes abstractes, com els nombres (matemàtica), les formes (geometria) i les relacions (lògica).
 • Segueixen un mètode deductiu, el punt de partida del qual és un axioma (veritat que no es pot demostrar) del qual es deriven proposicions i teoremes que responen coherentment a les condicions de l'axioma (principi de no-contradicció).CIÈNCIES EMPÍRIQUES


 • Les seves afirmacions han de ser derivades de l'experiència (observació de fets, experimentació).
 • Es refereixen a objectes empírics, és a dir, objectes del món sensible: animals, cossos en moviment, minerals, estrelles, éssers humans, etc. Estudien els fets relatius a aquests objectes, el resultat de les seves accions i els seus moviments.
 • Segueixen el mètode hipotètic deductiu: formulació d'una hipòtesi i posterior contrastació (experimentació). Naturalment, l'explicació del mètode científic ha variat molt al llarg del temps, i respon a diferents teories formulades des de la filosofia de la ciència.
 • Les ciències empíriques es divideixen en:
  • Ciències naturals, si estudien l'àmbit natural: física, química, biologia, astronomia, medicina, etc.
  • Ciències socials, si tenen per objecte l'ésser humà i les seves realitzacions en el temps i en el món: història, sociologia, etnologia, antropologia, psicologia.
  • Ciències aplicades, quan el seu propòsit és l'aplicació dels coneixements de les altres ciències a desenvolupaments tecnològics. També s'anomenen tecnociències.
Auto Cad Tutorials