PARA VIVIR BIEN

"Pero los oligárquicos no dicen lo más importante: si los hombres han formado una comunidad y se han reunido por las riquezas, participan de la ciudad en la misma medida en que participan de la riqueza, de modo que el argumento de los oligárquicos parecería tener fuerza (pues no es justo que participe de las cien minas el que ha aportado una igual que el que ha dado el resto, ni de las minas primitivas ni de sus intereses). Pero los hombres no han formado una comunidad sólo para vivir, sino para vivir bien." Aristóteles, Política III 9

diumenge, 8 d’abril de 2018

RELACIONS ENTRE CULTURES

Aleshores, què és una cultura?
  • Una cultura consisteix en els modes socialment adquirits de pensar, creure i actuar entre els membres d'una determinada comunitat.

Resposta que completem així:
  • Una cultura és també allò socialment après que constitueix formes de vida (conductes, pensaments) en una societat determinada, i abasta tots els aspectes de la vida col·lectiva i individual.

El cas és que diferents agrupaments humans, al llarg de la història, han acabat constituint formes de vida, cultures, que s'han anat desenvolupant separades unes d'altres, resultat del qual és la diversitat cultural apreciable en el món. En aquest univers cultural hem de parar atenció en alguns aspectes:
  • Dinamisme: tendència de les cultures a interferir amb les altres, llevat que l’aïllament geogràfic sigui un impediment absolut. Algunes cultures presenten una major capacitat d'expandir-se en el temps i l'espai, superant els límits dels territoris de les altres cultures. La cultura occidental ha estat sempre molt expansiva, i actualment es pot dir que abasta tot el món, que s'ha universalitzat, que es copiada per les altres, o imposada per la seva força dominant (per factors econòmics, per exemple).
  • Les cultures no són un tot uniforme, sinó un conjunt d'interferències entre moltes subcultures vinculades unes amb les altres per raons d'història, llengua, religió, etc. En parlar de subcultures podem esmentar les cultures locals, nacionals, de classe, urbanes, rurals, comercials, agràries, marineres, alpines, etc.
  • Les relacions entre cultures i subcultures mai no són equilibrades, la coexistència entre iguals no és un fet històric: sempre hi ha interferències, intercanvis i conflictes, perquè la tendència de les cultures és a establir relacions de domini o de resistència, difícilment impera un pluralisme intercultural absolutament neutre. El domini cultural deriva fins la uniformització de la subcultura dominada, l'assimilació de les minories o la seva segregació en ghettos.
  • Una ampliació del tema, a partir de les idees de Lévi-Strauss sobre què és una cultura.
  • Per aprofundir en el tema de la relació entre raça i cultura, segons Lévi-Strauss.
Auto Cad Tutorials