PARA VIVIR BIEN

"Pero los oligárquicos no dicen lo más importante: si los hombres han formado una comunidad y se han reunido por las riquezas, participan de la ciudad en la misma medida en que participan de la riqueza, de modo que el argumento de los oligárquicos parecería tener fuerza (pues no es justo que participe de las cien minas el que ha aportado una igual que el que ha dado el resto, ni de las minas primitivas ni de sus intereses). Pero los hombres no han formado una comunidad sólo para vivir, sino para vivir bien." Aristóteles, Política III 9

dijous, 7 d’abril de 2016

APUNT BIOGRÀFIC DE MARX

Karl Marx (1818-1883)

Neix a Trier (Trèveris), ciutat que pertany a la Prússia d’aquell moment (molt recents les guerres napoleòniques).
Pertany a una família jueva acomodada
Estudia dret, filosofia i història a les universitats de Bonn i Berlin, on és molt forma la influència de Hegel (mort l’any 1830).
El jove Karl Marx


En 1841 obté el títol de doctor a Jena, amb una tesi sobre Epicur.
Comença la seva carrera com a periodista polític, i el 1842 és editor del Rheinische Zeitung, a Colònia. Allà coneix Moses Hess, que el fa passar de posicions liberals a socialistes.

Karl i Jenny

En 1843 es casa amb Jenny von Westphalen, amiga de la infantesa i filla d’un funcionari. Poc després el diari es prohibit i Marx ha d’exiliar-se a París, on entra en contacte amb els socialistes utòpics francesos i coneix Engels. Allà edita el diari Annals Franco-alemanys.
En 1844 escriu els Manuscrits d’Economia i Filosofia, on encara és pales el seu idealisme liberal.
En 1845 és expulsat de París i s’estableix a Brusseles, on escriu La Misèria de la Filosofia contra els utopistes (Proudhon li respon amb La filosofia de la misèria), on ja avança una interpretació econòmica de la història.
En 1848 publica, amb Engels, el famós Manifest del Partit Comunista, que és una proposta de revolució política i social en un context que ja és revolucionari a França i arreu Europa. Aquest escrit vol ser la plataforma ideològica de la Lliga Comunista, un primer partit polític orientat vers la revolució obrera.


Les filles de Marx: Carolina i Laura


Edició original del Manifest, 1848
Aquest any torna a Colònia i reprèn el seu diari, sota el nom de Neue Rheinische Zeitung, però l’any següent torna a ser expulsat i s’hi instal·la a Londres, que serà la seva residència definitiva.
A Londres dedica molt de temps a la preparació del primer volum de El Capital, que serà publicat el 1867, on estableix la seva critica al funcionament del capitalisme liberal. Actua també com a principal dirigent del moviment obrer internacional, a través de la I Internacional.
La manca de recursos econòmics obliga la família Marx a viure de l’ajuda dels amics, sobre tot Engels.
Mor a Londres en 1883. Engels es fa càrrec de publicar els manuscrits de Marx, i en convertirà en intèrpret de les seves idees de cara al moviment obrer europeu.La tomba de Marx, a Londres, al cementiri de Highgate


Auto Cad Tutorials