PARA VIVIR BIEN

"Pero los oligárquicos no dicen lo más importante: si los hombres han formado una comunidad y se han reunido por las riquezas, participan de la ciudad en la misma medida en que participan de la riqueza, de modo que el argumento de los oligárquicos parecería tener fuerza (pues no es justo que participe de las cien minas el que ha aportado una igual que el que ha dado el resto, ni de las minas primitivas ni de sus intereses). Pero los hombres no han formado una comunidad sólo para vivir, sino para vivir bien." Aristóteles, Política III 9

dijous, 7 d’abril de 2016

CRONOLOGIA DE LES OBRES DE MARX

1841    Diferència entre la filosofia de la naturalesa de Demòcrit i Epicur (tesi doctoral)
1843   Crítica de la filosofia del dret de Hegel
1843   La qüestió jueva
1844   Manuscrits econòmics i filosòfics (edició pòstuma)
1845   Les tesis sobre Feuerbach (edició pòstuma)
1845   La ideologia alemanya (amb Engels)
1845   La sagrada família (amb Engels)
1847   Treball assalariat i capital
1848   Manifest comunista (amb Engels)
1850   La lluita de classes a França de 1848 a 1850
1852   El 18 Brumari de Lluís Bonaparte
1862   Teories sobre la plusvàlua
1867   El Capital (primer volum; els altres dos editats per Engels en 1885 i 1894)
1871    La Guerra Civil a França
1880   Notes sobre Wagner


Auto Cad Tutorials