PARA VIVIR BIEN

"Pero los oligárquicos no dicen lo más importante: si los hombres han formado una comunidad y se han reunido por las riquezas, participan de la ciudad en la misma medida en que participan de la riqueza, de modo que el argumento de los oligárquicos parecería tener fuerza (pues no es justo que participe de las cien minas el que ha aportado una igual que el que ha dado el resto, ni de las minas primitivas ni de sus intereses). Pero los hombres no han formado una comunidad sólo para vivir, sino para vivir bien." Aristóteles, Política III 9

diumenge, 10 d’abril de 2016

QUÈ ÉS EL MARXISME?

La filosofia de Marx es coneix també com a marxisme, tot i que s’ha de distingir entre el pensament original de Marx (marxianisme) i la seva posterior interpretació per Engels i altres marxistes, que han donat lloc a tota una rica i variada tradició de pensament i als diversos moviments polítics que s’hi ha associat al llarg del temps.
Quins són els problemes a què s’enfronta Marx?
Per a Marx, les preguntes importants són:
  • Què és la realitat, i com es caracteritza?
  • Es pot canviar la realitat?
  • Hi ha alguna finalitat en la realitat?
A partir d’aquí podem intentar definir què és el marxisme:
  • El marxisme és una critica del sistema capitalista...
  • Basada en una determinada concepció de la història...
  • A la vegada fonamentada en una determinada concepció de la realitat (natural, social i humana)...
  • De la qual se’n deriven una sèrie de propostes de canvi social, econòmic i polític.


Auto Cad Tutorials