PARA VIVIR BIEN

"Pero los oligárquicos no dicen lo más importante: si los hombres han formado una comunidad y se han reunido por las riquezas, participan de la ciudad en la misma medida en que participan de la riqueza, de modo que el argumento de los oligárquicos parecería tener fuerza (pues no es justo que participe de las cien minas el que ha aportado una igual que el que ha dado el resto, ni de las minas primitivas ni de sus intereses). Pero los hombres no han formado una comunidad sólo para vivir, sino para vivir bien." Aristóteles, Política III 9

dilluns, 4 de gener de 2016

ARISTÒTIL I ELS TIPUS DE CANVI

A partir de la teoria dels oposats, Aristòtil formula els diferents tipus de canvi que pot patir un cos:
 • Canvi essencial o substancial:
  • Generació (naixement).
  • Corrupció (mort).
 • Canvi accidental:
  • Quantitatiu: petit/gran, gros/prim.
  • Qualitatiu: ignorant/savi, fred/calor.
  • Local o desplaçament: aquí/allà, lluny/a prop.
Amb aquesta classificació tenim un problema: la generació i a corrupció són canvis substancials, és a dir, on la matèria mateixa els pateix, on un home deixa de ser un ésser, la seva carn es transforma en quelcom que va més enllà de les qualitats oposades, un canvi que no és simplement accidental, sinó que afecta a tota la seva estructura interna: el cadàver es descompon i es desfà.
Com explica Aristòtil aquest procés, tan important en biologia? Aquí introdueix la idea de la matèria primera, és a dir, que quan la matèria d'un cos pateix un canvi essencial que la desfà, aleshores aquesta matèria esdevé matèria primera, és a dir, aquella composta dels quatre elements bàsics (terra, aigua, aire i foc), descrits en la filosofia pluralista d'Empèdocles. Es diu matèria primera perquè tot té origen en aquesta combinació d'elements, i tot es dissol en aquests elements, que es poden separar i ocupen el seu respectiu lloc en la cosmologia aristotèlica.Auto Cad Tutorials