PARA VIVIR BIEN

"Pero los oligárquicos no dicen lo más importante: si los hombres han formado una comunidad y se han reunido por las riquezas, participan de la ciudad en la misma medida en que participan de la riqueza, de modo que el argumento de los oligárquicos parecería tener fuerza (pues no es justo que participe de las cien minas el que ha aportado una igual que el que ha dado el resto, ni de las minas primitivas ni de sus intereses). Pero los hombres no han formado una comunidad sólo para vivir, sino para vivir bien." Aristóteles, Política III 9

dijous, 7 de gener de 2016

ARISTÒTIL I LA TEORIA DE LES CAUSES

Per què es produeixen els canvis?
El món d'Aristòtil no és el regne de la quietud de Plató, però tampoc és el cosmos en permanent fluir d'Heràclit., perquè:
l      L'estat natural de les coses és el repòs en el lloc que els correspon.
l      Sense causa prèvia no es produeix cap canvi.
l      Ni ha una dinàmica interna en la natura (aitíai) que dinamitza el món, que l'impulsa des de dintre seu a actualitzar les potencialitats de cada cosa:
Ø      L'impuls natural a ocupar el lloc natural (segons una jerarquia ascendent: terra, aigua, aire, foc i èter).
Ø      L'impuls de creixement dels organismes vius.
Per explicar el perquè dels canvis, Aristòtil estableix quatre causes:
l      Causa formal: a cosa adquireix una forma d'acord una la idea o llei (no accidental).
Ø      La idea que un escultor s'ha fet de com ha de ser la seva estàtua.
Ø      La forma com l'argila es pot transformar en totxo.
l      Causa material: segons la matèria subjacent d'una cosa.
Ø      L'argila és la causa material del totxo perquè determina quina serà la forma del totxo.
l      Causa eficient: és l'event que fa possible el procés de canvi.
Ø      L'escultor és la causa eficient de l'estàtua, qui colpeja el marbre amb el martell.
Ø      Problema: qui és la causa eficient dels processos biològics?
l      Causa final: és el propòsit del canvi. No es pot entendre el canvi sense tenir en compte la seva funció respecte de la cosa (sobre tot en l'àrea biològica).
Ø      La finalitat del totxo és construir edificis.
Ø      La finalitat de l'estàtua és l'embelliment del jardí.
Ø      La finalitat de l'adolescència és la formació de la persona adulta.


Auto Cad Tutorials