PARA VIVIR BIEN

"Pero los oligárquicos no dicen lo más importante: si los hombres han formado una comunidad y se han reunido por las riquezas, participan de la ciudad en la misma medida en que participan de la riqueza, de modo que el argumento de los oligárquicos parecería tener fuerza (pues no es justo que participe de las cien minas el que ha aportado una igual que el que ha dado el resto, ni de las minas primitivas ni de sus intereses). Pero los hombres no han formado una comunidad sólo para vivir, sino para vivir bien." Aristóteles, Política III 9

dilluns, 26 d’octubre de 2015

EL PRINCIPI DE CAUSALITAT

Per què existeix alguna cosa en comptes de no res?
Una altra formulació de la pregunta: per què hi ha existència? El cas és que se suposa que tot té una raó que ho explica. De fet, la raó humana demana explicacions, raons fins a arribar a una raó última o primera causa de tot. D'això se'n diu principi de causalitat i respon al fet que els humans contemplem el món com una cadena de causes i efectes successius. Si hi ha quelcom és perquè és efecte d'una causa. Però no podem tirar enrere indefinidament, i ens veiem forçats a acceptar una primera causa no causada, és a dir, novament Déu.
Podem trobar alguna alternativa?
Un exemple de l'aplicació del principi de causalitat, segons Descartes.Auto Cad Tutorials