Entradas

Mostrando entradas de agosto, 2020

GUIA PER FER DISSERTACIONS FILOSÒFIQUES

Una dissertació és un escrit on heu de defensar una idea o proposta, o resoldre un problema plantejat, mirant de cobrir les diverses vies de resolució del problema plantejat, i si s'escau formular la vostra aposta filosòfica, que ha de ser adequadament justificada. Sovint, el tema es proposa a partir d'una pregunta. En general, la preparació d'una dissertació requereix un temps extra. Sobre el tema demanat (o escollit) cal recopilar informació a partir de les fonts utilitzades durant el curs (lectures, blog, apunts, etc.), a més d'altres llibres que trobeu en biblioteques, articles de premsa, webs, etc. El procediment suposa seguir passos que hem donat en activitats anteriors: Analitzar amb cura els conceptes implicats en el problema, trencar-los per veure com són per dintre, com estan fets, quins són els seus ingredients i les possibles contradiccions que hi hagi, problemes interns que no sempre són visibles. Esl conceptes no sempre estan mu

COM COMENTAR UN TEXT FILOSÒFIC

Hi ha moltes maneres de fer un comentari de text filosòfic, segurament podríem trobar tres o quatres guies amb instruccions diferents, tot i que amb molts aspectes semblants. Seguidament proposarem una manera de fer comentaris que sintetitzi breument totes les possibilitats. És una feina intel·lectual i, per tant, flexible i oberta, que ha de contemplar la creativitat de cada individu. No obstant, roman sotmesa a determinades regles de procediment, que són les que aquí intentarem mostrar. Aquesta activitat és important, perquè forma part de l'estructura de les proves de selectivitat. L'estructura de les nostres proves serà semblant, per anar acostumant-nos al repte final. El comentari de text exigeix seguir determinats passos: PREPARACIÓ 1. Llegir el text amb atenció, dues o tres vegades (se suposa que estem davant d'un fragment). Subratllar les paraules importants i prendre nota de les idees que ens vinguin al cap mentre llegim (pluja d'idees). Diferenci

COM FER RESUMS

Fer resums Aquesta activitat consisteix a treure la información més important del text, deixant de banda tot el que sigui secundari. Allò més important, o essencial, del text, consta de tres aspectes, tractant-se d'un text filosòfic: El tema, de què parla el text, en una o poques paraules. Per exemple, parla de la veritat. El problema, per què parla del tema que parla. Per exemple, tracta de com es pot conèixer la veritat. Tesi: és la resposta al problema plantejat, és el pensament de l'autor, la seva teoria. Per exemple, pot referir-se a una teoria de la veritat basada en la correspondència. El resum ha de fer sortir aquests tres elements, en la seva expressió mínima. És possible que es demani fer-los explícits encara que no hi surtin, que siguin implícits (i això ja depèn dels coneixements previs que es tingui de l'autor o del tema). Procediments recomanats: Llegir diverses vegades el text, fins haver entès el que diu. Subratlla

COM FER UN ESQUEMA

L'esquema L'esquema és una altra manera de mostrar les idees més importants d'un tema, d'un text, de forma visual, ordenada i clara. Es tracta també de mostrar les idees principals i les secundàries, i com es relacionen, establint nivells amb diferents mètodes:                         Sagnat ·         Vinyetes 1.       Numeració Cal tenir en compte: Que no es tracta d'un resum, només cal incloure els conceptes, ordenats. No cal incloure tota la informació, només les etiquetes temàtiques, i si cal alguna breu explicació. La relació entre idees principals i secundàries ha de tenir una certa lògica, en un sentit lineal o vertical. És una alternativa al mapa conceptual (que és horitzontal). No es fa d'un cop. A mesura que llegeixes un text, o aprens més coses sobre un tema, vas construint l'esquema (el mateix passaria amb el mapa). Exemple: un esquema sobre el tema de la veritat. És real, i és el resultat de l

PLATÓ: UN MAPA CONCEPTUAL

Imagen
FUENTE: Simón Pérez Royo

FORMAS DE RELACIÓN ENTRE CULTURAS

Imagen

LA COMPLEJIDAD DEL LENGUAJE

Imagen

HUME I EL PRINCIPI DE LA CÒPIA (IMPRESSIONS-IDEES)

Imagen

CONECTORES PARA REDACTAR ADECUADAMENTE

Imagen

EXEMPLE DE COMENTARI DE TEXT

Imagen

EL MAPA CONCEPTUAL

Imagen
Permet representar visualment les idees més importants d'un tema d'una manera clara i ordenada, on es pot veure de forma ràpida i directa la relació que hi ha entre aquestes idees. Per poder fer el mapa conceptual cal saber identificar les idees principals d'un tema. Això implica llegir detingudament la font d'informació de què partim: un fragment, un capítol, una unitat d'un llibre de text, etc. A partir d'aquí cal identificar les idees que expresen el més important, allò que vertebra la informació, sense el qual no hi trobaríem sentit al text. És una operació que exigeix certa pràctica, i que millora en resultats després de fer-la diverses vegades. Passos: Identificar les idees principals. Anomenar-les mitjançant conceptes clars i concrets, amb substantius. Aquests conceptes cal situar-los en caixes , per visualitzar-los millor. Diferenciar les idees més importants de les secundàries. Les idees secundàries tenen la funció de