Entradas

Mostrando entradas de octubre, 2017

ANATOMÍA CEREBRAL

Imagen

FRANZ GALL Y LA FRENOLOGÍA

Imagen

LA RELACIÓN ENTRE LAS COSAS Y SU IDEA (PLATÓN)

Imagen
TEXTO: Platón, República  X, 596a-597e

LA FILOSOFIA I ALTRES FORMES DE CONEIXEMENT

Totes les formes de coneixement es troben lligades directa o indirectament, però la filosofia és la forma més allunyada de la tècnica, perquè no pretén obtenir cap tipus de benefici pràctic derivat del coneixement que aconsegueix. A tot això hauríem d'afegir algunes defini cions: Tècnica: aplicació dels coneixement científics per desenvolupar tasques concretes que tenen una utilitat immediata per als éssers humans. Ciència: recerca de coneixement sobre el món natural, humà, social, etc., a partir de l'experiència i seguint un mètode acurat d'investigació. Els seus descobriments poder iniciar un procés tecnològic, i a la vegada inspirar noves vies de reflexió filosòfica. Filosofia: forma de coneixement teòric, de caràcter abstracte o conceptual, per un procediment de reflexió i anàlisi racionals. És també l'examen crític de les bases de les creences fonamentals, i l'anàlisi dels conceptes bàsics que serveixen per expressar aquestes creences. Pot tenir una

ELS TRES SENTITS DE LA FILOSOFIA

PER A QUÈ FEM FILOSOFIA l      Utilitat teòrica o filosofia especulativa: el filòsof es planteja problemes sobre el món i cerca respostes que sap que no són definitives, per aconseguir una mena de saber que és valuós per sí mateix, en tant que s'ha obtingut per procediments reflexius i racionals. El filòsof valora aquest saber perquè l'acosta a una certa veritat amb sentit crític, li assegura una certa prevenció davant creences no justificades i l'ajuda a sortir a sortir de la confusió derivada de les opinions acceptades sense una revisió racional. Tot això constitueix un model de racionalitat teòrica. l     Utilitat pràctica o filosofia pràctica: la filosofia no pot oblidar la recerca de la veritat, així com la recerca del bé, tant en sentit ètic com polític, tenint com a objecte l'ésser humà i les seves relacions amb els altres i amb el món. La seva orientació es vers la millora de la vida dels humans, i gairebé totes les construccions filosòfiques tenen com

BRANQUES DE LA FILOSOFIA

l Història de la filosofia: l'activitat filosòfica no pot prescindir del coneixement de la seva pròpia història, perquè el pensament filosòfic és un cicle de problemes-solucions-problemes, i no pot deixar de referir-se al pensament dels altres en tant que els mateixos problemes dels antics ens preocupen ara, i les antigues solucions ens poden ajudar a pensar-ne de noves. l Metafísica: estudi del problema de la realitat, els primers principis i fonaments d'allò real, de l'ésser i del no-ésser, així com del problema de l'existència, quin és el sentit d'allò real, si és objectiu o merament subjectiu, si podem anar més enllà de la nostra ment. Tradicionalment es coneix com a  filosofia primera . El nom  metafísica  correspon al lloc que un filòsof grec va atorgar als llibres on Aristòtil s'ocupava d'aquesta disciplina, és a dir,  després de la física . è Ontologia: branca de la metafísica que estudia els ens, les coses que són. è Cosmologia: branca que

WILHELM WUNDT EN VÍDEO

Imagen
EL LABORATORIO DE WUNDT

HUME, LA PERCEPCIÓ I LES LLEIS DE L'ASSOCIACIÓ

Quant a Hume, cal dir que representa un pas crític respecte de les possibilitats del coneixement humà, a la vegada que revisa les concepcions lockianes sobre la percepció: Impressions: dades de l'experiència, les sensacions directes, que ens deixen empremta . Idees: imatges febles de les impressions, compostes d'impressions rebudes prèviament. El cervell construeix idees amb impressions, de manera que podem tenir idees que no s'han percebut, sinó que s'han fet associants diferents impressions (muntanya daurada, cavall blau). Són les idees factícies de Descartes. Per fer les idees, Hume formula les lleis de l'associació i la memòria (Aristòtil també ho havia fet): Semblança: la ment associa coses semblants. Contigüitat enl'espai i el temps: la ment associa sensasions que s'experimenten juntes. Causa-efecte: si un event passa seguit d'un altre, la ment acaba considerant una relació causa-efecte entre ells. La

COM FUNCIONA LA MENT, SEGONS JOHN LOCKE

John Locke recupera la idea de tabula rasa d'Aristòtil, considerant que també hi ha elements innats (no idees innates). Contra les idees innates de Descartes diu que: Tot coneixement prové de l'experiència i de les nostres capacitats mentals bàsiques. Si trobem idees semblants en totes les cultures és perquè comparteixen experiències semblants. Si els infants molt petits tenen idees és perquè ja han tingut experiències. Com funciona ment, segons Locke? Parla de dos procesos: Sensació: informació directa dels sentits (equival a la ment passiva d'Aristòtil). Recepció de la informació sensorial ( sense data ), sota la forma d' idees simples . Reflexió: procés en la ment que trasforma la informació sensorial en coneixement, derivant en la construcció d' idees complexes . En una idea complexa trobarem els components simples que la formen (atomisme psicològic, del qual podria derivar l'atomisme lògic dels

MEDICINA GREGA I TEORIA DELS HUMORS

Imagen
Hipòcrates (segle V a C.) és el primer gran formulador dels principis de la medicina científica occidental. Ens interessa aquí la seva teoria dels quatre humors , combinada amb la doctrina del pneuma (creixement, locomoció i pensament), que funciona com a explicació de les alteracions de la salut, l'aparició de la malaltia (desequilibri) i la seva curació (reequilibri). Es tracta d'elements que flueixen pel cos i del seu equilibri (quantitat, proporció, repartiment) deriven la salut i la malaltia: Sang Bilis groga Bilis negra Flema Aquestes explicacions poden semblar ridícules, pero van ser formulades sota el matexi esperit de superació de la mitologia que va acompanyar els primers passos de la filosofia naturalista de Milet. Però també és cert que el quatre és un número pitagòric, i que els quatre humors tenen alguna relació amb els quatre elements d'Empèdocles, tot i que el tractat hipocràtic (molt posterior a Hipòcrates mateix) critica el fonament

ALTERACIONES DE LA MENTE: HISTRIONISMO

Imagen

LA PSICOLOGIA D'EPICUR DE SAMOS

Epicur és atomista, és a dir, pensa que l'ànima és material, formada d'àtoms també, només que més subtils que els del cos, però materials al cap i a la fi, i depenents del cos. L'ànima no el sobreviu, de manera que es disol en arribar la mort física, a la qual no cal esperar amb temor, perquè en vida no se sent la mort, i en la mort no se sen res de res. Els atomistes i Epicur se'n desfan així del problema ment-cos, en considerar que amdues coses són materials. No obstant, en Epicur hi ha una doctrina de l'ànima i del seu estat ideal: la calma, l'autarquia, la serenor o ataraxia . La vida tranquil·la, fins i tot allunyada dels afers públics, és l'objectiu, la recerca de la felicitat en els plaers de la vida, no només els materials (satisfacció de les necessitats), sinó sobre tot els espirituals (l'amistat). L'ànima tranquil·la ha suprimit l'ansietat, ha allunyat el dolor físic, ha assolit la serenor i gaudeix de la vida. Sens dubte aquest

LA PSICOLOGIA EN ARISTÒTIL

Aristòtil, autor del llibre Peri psyché ( De anima en llatí) , el primer tractat de psicologia en Occident. En aquest llibre Aristòtil intenta explicar la natura de l'ànima i com funciona el pensament humà en tant que base del coneixement. És un primer intent seriós de tractar analíticament el pensament i les seves funcions (sobre tot les sensorials), però en Aristòtil tenim carències importants en biologia i fisiologia. L'ànima, per a Aristòtil, no és quelcom separable del cos, tot i que no és material, sinó potència pura , igual que els conceptes o idees. Aquí es distancia del seu mestre, Plató. Vol dir que l'ànima és un principi de vida, que es materialitza en la vida del cos. Tot és una unitat: ànima i cos han d'anar junts, i no són independents: l'ésser humà no és la seva ànima, sinó la unitat del seu cos i la seva ànima. Com funciona el pensament? El punt de partida és també la seva crítica a la teoria de les idees de Plató: ha trobat conflictes en

GALENO Y LA TEORÍA DE LOS HUMORES

Imagen

EPICURO Y EL ARGUMENTO DEL MAL

Imagen

L'ANIMA SEGONS PLATÓ

A partir de Plató assistim a la formulació de problemes filosofics que tenen implicacions psicològiques, en tant que intervé en ells el concepte d'ànima: Quin és el fonament del coneixement? Són diferents la ment i el cos? Aquests problemes ja s'havien insinuat en filosofies anteriors, però a partir d'ara seran més presents. Plató es fa ressò de tots dos. Quant al problema del coneixement, podem dir que: Observem el món i identifiquem els seus objectes, que agrupem en conjunts d'objectes semblants, les classes, a les quals posem noms: ocells, taules, cotxes, humans. Tots els objectes que pertanyen a aquesta classe tenen assignat el nom de la classe, com una etiqueta que recull tot un conjunt de característiques semblants, que fan que l'objecte pugui pertànyer a la classe. Aquesta etiqueta és un nom, amb el qual podem assenyaler l'objecte concret. Fins aquí podem dir que aquest és el procés normal pel qual lliguem les

PRESENTACIÓN DE CARTOGRAFÍAS, REVISTA DE PENSAMIENTO

Imagen
EDITADA POR  GRUPO DE FILOSOFÍA DEL GARRAF ENLACE  AL PRIMER NÚMERO DE  CARTOGRAFIAS

ALTERACIONES DE LA MENTE: ABULIA

Significa en griego "falta de voluntad" o iniciativa. La persona que sufre este trastorno es incapaz de actuar o tomar decisiones de forma independiente. También es conocida como "enfermedad de Blocq". Los síntomas que presenta son: Dificultad para iniciar y mantener movimientos voluntarios. Ausencia de movimiento espontáneo. Reducción del movimiento espontáneo. Aumento del tiempo de respuesta. Pasividad. Reducción de la capacidad de respuesta emocional y la espontaneidad. Reducción de la interacción social. Reducción del interés en pasatiempos habituales. Alteración de la deglución (durante horas). Falta de apetito. Judith Huguet (Optativa de Psicología)

LA SOLEDAD DEL FILÓSOFO

Imagen

ECONOMIA COOPERATIVA A L'ESCOLA

Imagen

ORIGEN MITOLÒGIC DE LA PSICOLOGIA

Cal diferenciar entre els inicis de l'interès pel coneixement del món interior o mental de l'ésser humà, i el desenvolupament de la psicologia com a ciència. El primer correspon a èpoques antigues, arcaiques, i el segon correspon a temps més recents, des de mitjans del segle XIX. Per això, Hermann Ebbinghaus diu que “la psicoogia té un ampli passat i una història curta”. L'origen de la psicologia té una relació directa amb el seu nom: psico-logia :                                     psyché                                     logos                                     ànima                                       coneixement                                     alè                                     vida El nom psicologia es va assignar modernament, però reflecteix que l'interès per les coses del món interior és tan antic com l'humà mateix. Així, la consciència d'aquest món interior és mitològica, la convicció que tenim a dintre una cosa que és nosal