PARA VIVIR BIEN

"Pero los oligárquicos no dicen lo más importante: si los hombres han formado una comunidad y se han reunido por las riquezas, participan de la ciudad en la misma medida en que participan de la riqueza, de modo que el argumento de los oligárquicos parecería tener fuerza (pues no es justo que participe de las cien minas el que ha aportado una igual que el que ha dado el resto, ni de las minas primitivas ni de sus intereses). Pero los hombres no han formado una comunidad sólo para vivir, sino para vivir bien." Aristóteles, Política III 9

dilluns, 8 de febrer de 2016

DIMENSIÓ CULTURAL DE L'ÉSSER HUMÀ

Quant a la dimensió social de l'ésser humà, no parlaríem de conductes innates sinó d'adquirides mitjançant l'aprenentatge i l'experiència. En aquest sentit ens referim a:
  • Adquisició del llenguatge: de forma innata estem programats per aprendre a parlar (cervell i anatomia), però l'adquisició d'un llenguatge és un procés social, mai no parlarem si no aprenem a fer-ho entre altres humans.
  • L'experiència pròpia, individual, amb què construïm una imatge del món que ens envolta: hi juguen els sentits, la memòria i el llenguatge, sense el qual no podríem estructurar l'experiència.
  • L'experiència dels altres, social i cultural, amb què també construïm la imatge del món i aprenen a moure'ns per ell. És un llarg procés en què hi participen molts factors, com ara ela pares, l'entorn familiar, l'escola, els mitjans de comunicació, els amics, etc. Aquesta és la principal forma de transmissió de la cultura: com fem les coses entre nosaltres, en la nostra tribu, la nostra ciutat, la nostra manera de fer, el que acceptem com a bo i el que no, etc.

L'ésser humà és, doncs, una animal social, un animal gregari que ha evolucionat vers la socialitat, que és alguna cosa més que anar tots junts a caçar o a pasturar, o recollir la mel. Aquesta inclinació vers la socialitat és, però natural, instintiva, innata, és el motor que fa que els humans construeixin societats i cultures, allunyant-se a la vegada de la seva naturalesa original, de la seva animalitat.
Tornem, doncs, sobre el text d'Aristòtil on parla de l'home com a animal social.

Auto Cad Tutorials