PARA VIVIR BIEN

"Pero los oligárquicos no dicen lo más importante: si los hombres han formado una comunidad y se han reunido por las riquezas, participan de la ciudad en la misma medida en que participan de la riqueza, de modo que el argumento de los oligárquicos parecería tener fuerza (pues no es justo que participe de las cien minas el que ha aportado una igual que el que ha dado el resto, ni de las minas primitivas ni de sus intereses). Pero los hombres no han formado una comunidad sólo para vivir, sino para vivir bien." Aristóteles, Política III 9

dissabte, 13 de febrer de 2016

QUÈ ÉS UNA CULTURA?

  • Cultura és tot allò que s'aprèn socialment, per transmissió d'uns als altres, mitjançant el llenguatge i altres formes de comunicació (de vegades no cal el llenguatge per saber com s'han de fer les coses dintre d'una comunitat determinada, només cal mirar i imitar, com varen fer els homo erectus per aprendre a talla la pedra i fer eines).
  • La cultura no es transmet genèticament, però sí estem genèticament programats per aprendre i conservar els aprenentatges socials, perquè som una espècie gregària, imitadora i amb capacitat de llenguatge.
La informació es conserva dintre del grup per:

  • La memòria individual i col·lectiva, per transmissió oral
  • Mitjançant els diversos sistemes d'escriptura
  • Mitjançant diversos materials, des de les tauletes de fang fins els sistemes digitals

També podem definir una cultura així:


  • Una cultura consisteix en els modes socialment adquirits de pensar, creure i actuar entre els membres d'una determinada comunitat. Aquesta cultura es manifesta mitjançant els productes que genera: artefactes, rituals i creences, modes de organització social, política, sexual, econòmica, així com altres productes més sofisticats: escriptura, música, etc.
Resposta que completem així:
  • Una cultura és també allò socialment après que constitueix formes de vida (conductes, pensaments) en una societat determinada, i abasta tots els aspectes de la vida col·lectiva i individual.

El cas és que diferents agrupaments humans, al llarg de la història, han acabat constituint formes de vida, cultures, que s'han anat desenvolupant separades unes d'altres, resultat del qual és la diversitat cultural apreciable en el món. En aquest univers cultural hem de parar atenció en alguns aspectes:
  • Dinamisme: tendència de les cultures a interferir amb les altres, llevat que l’aïllament geogràfic sigui un impediment absolut. Algunes cultures presenten una major capacitat d'expandir-se en el temps i l'espai, superant els límits dels territoris de les altres cultures. La cultura occidental ha estat sempre molt expansiva, i actualment es pot dir que abasta tot el món, que s'ha universalitzat, que es copiada per les altres, o imposada per la seva força dominant (per factors econòmics, per exemple).
  • Les cultures no són un tot uniforme, sinó un conjunt d'interferències entre moltes subcultures vinculades unes amb les altres per raons d'història, llengua, religió, etc. En parlar de subcultures podem esmentar les cultures locals, nacionals, de classe, urbanes, rurals, comercials, agràries, marineres, alpines, etc.
  • Les relacions entre cultures i subcultures mai no és equilibrada, la coexistència entre iguals no és un fet històric: sempre hi ha interferències, intercanvis i conflictes, perquè la tendència de les cultures és a establir relacions de domini o de resistència, difícilment impera un pluralisme intercultural absolutament neutre. El domini cultural deriva fins la uniformització de la subcultura dominada, l'assimilació de les minories o la seva segregació en ghettos.
Auto Cad Tutorials