PARA VIVIR BIEN

"Pero los oligárquicos no dicen lo más importante: si los hombres han formado una comunidad y se han reunido por las riquezas, participan de la ciudad en la misma medida en que participan de la riqueza, de modo que el argumento de los oligárquicos parecería tener fuerza (pues no es justo que participe de las cien minas el que ha aportado una igual que el que ha dado el resto, ni de las minas primitivas ni de sus intereses). Pero los hombres no han formado una comunidad sólo para vivir, sino para vivir bien." Aristóteles, Política III 9

dilluns, 2 de novembre de 2015

JORNADES DE GEOGRAFIA EN ACCIÓAmb el propòsit de potenciar l'interès de la Geografia entre l'alumnat a partir del segon cicle de l’ESO i del Batxillerat i enfortir els vincles entre el Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona i el professorat de secundària, us oferim, conjuntament amb elPrograma Argó de l'Institut de Ciències de l'Educació, la possibilitat de participar en les Jornades de Geografia en Acció, que es desenvoluparan als laboratoris de la Facultat de Filosofia i Lletres de l'1 al 5 de febrer de 2016, en horari de matí, de les 9:30 a les 13:30 h.
Les jornades estan adreçades a l'alumnat a partir del segon cicle de l’ESO i, especialment, el Batxillerat.
La recepció dels assistents es farà a la sala de Postgrau Enric Lluch (fundador del Departament de Geografia) que hi ha al mateix Departament a la Facultat de Filosofia i Lletres. L’objectiu de la recepció (25 minuts) és presentar el Grau de Geografia i Ordenació del Territori així com mostrar l’ampli ventall de temàtiques i aproximacions que es poden fer des d’aquesta disciplina i de les quals s'oferiran dos tastets després d’una breu pausa per esmorzar (10 minuts).
En el moment de la inscripció s'haurà de triar entre l'opció A i B. El nombre màxim d'alumnes per a cada opció és de 20.
A) Laboratori de Geografia Física. Es durà a terme una pràctica de geografia física on s’analitzaran diferents mostres d’aigua recollides en ambients diversos. Consistirà en realitzar un seguit de pràctiques, tutelats per un/a professor/a. S'ha optat per un enfocament eminentment pràctic i interactiu amb activitats analítiques de laboratori de: residu sòlid, pH, conductivitat elèctrica, sodi, potassi, carbonat/bicarbonat, magnesi, nitrat i clorurs, que serviran per discutir sobre els efectes que té l’ús del territori per part de la societat.
B) Cartoteca i Laboratori d’Informació Geogràfica i Teledetecció (LIGIT). Es durà a terme una visita a la Cartoteca de la UAB on es mostraran diferents mapes i s’ensenyaran les possibilitats i aplicacions d’interpretació cartogràfica del territori. Seguidament, al LIGIT es farà un exercici pràctic amb ordinador sobre les noves aplicacions dels mapes a partir de la creació d’escenaris 3D i experimentació amb l’opció de vols i perspectives.

El preu de l'activitat és de 3 € per alumne.
Calendari previst:

- Inscripcions fins al 22 de novembre.
- Publicació de les llistes provisionals: 27 de novembre.
- Pagament fins al 13 de desembre.
- Publicació de les llistes definitives: 18 de desembre.


Formulari d'inscripció

Accessos i plànols UAB

Podeu dirigir les vostres consultes a: ga.ice@uab.cat
Auto Cad Tutorials