PARA VIVIR BIEN

"Pero los oligárquicos no dicen lo más importante: si los hombres han formado una comunidad y se han reunido por las riquezas, participan de la ciudad en la misma medida en que participan de la riqueza, de modo que el argumento de los oligárquicos parecería tener fuerza (pues no es justo que participe de las cien minas el que ha aportado una igual que el que ha dado el resto, ni de las minas primitivas ni de sus intereses). Pero los hombres no han formado una comunidad sólo para vivir, sino para vivir bien." Aristóteles, Política III 9

dimecres, 4 de novembre de 2015

COM SÓN LES IDEES PLATÒNIQUES

Comencem amb una cita de Popper:

"La Forma o Idea, pese a este último nombre, no constituye una 'idea en nuestro pensamiento', ni un fantasma, ni un sueño, sino un objeto real. Es, de hecho, más real que todas las cosas u objetos ordinarios sujetos a cambios, que pese a su aparente solidez, están condenados a perecer, pues la Forma o Idea es un objeto perfecto y, por lo tanto, imperecedero" (Popper, La sociedad abierta, op. cit., cap. 3, apdo. 5, pág. 40).

  • Les idees són elements formals, conceptuals, definicions de les essències, immutables, com models inalterables, com el segell que deixa la seva empremta en el paper. Tenen una existència independent de les coses materials, però no com a paraules, sinó com a objectes reals que gaudeixen d'una existència plena en un món separat del de les aparences.
  • No són perceptibles, però sí accessibles per a la intel·ligència, intel·ligibles. Per poder ser conegudes han de ser immutables i eternes, com l'ésser de Parmènides.
  • La versió material de les idees és una còpia que nosaltres coneixem pels sentits; és una còpia imperfecta, de manera que el nostre coneixement de la còpia també és imperfecte. Només hi ha una idea o forma, o motlle, per a cada classe d'objecte sensible, i per això tots els objectes de la mateixa classe s'assemblen. Tornem al tema del fabricant de llits.
  • Qualsevol objecte material participa de les qualitats pròpies de la seva forma corresponent, però d'una forma parcial i imperfecta. Tot el que és bo participa de la BONDAT, i en la mesura que en participa el podem reconèixer com a bo. Els textos relacionats amb la idea de participació són: Fedó 100c-101c, Parmènides 130c-132a, i Aristòtil, Metafísica I 6, 987b 10-25, per a la crítica d'Aristòtil. La idea de participació deriva de la teoria dels números pitagòrica, que Plató coneix pels seus viatges. El text del Fedó i la referència d'Aristòtil es poden llegir en aquest enllaç: la idea de semblança. Quant al text del Parmènides, representa una revisió tardana que Plató fa de la seva teoria de la participació i la noció de semblança. Aquí es pot consultar el text referit: revisió de la idea de participació.

Sobre aquesta qüestió podem llegir dos fragments dels diàlegs platònics:


Auto Cad Tutorials