PARA VIVIR BIEN

"Pero los oligárquicos no dicen lo más importante: si los hombres han formado una comunidad y se han reunido por las riquezas, participan de la ciudad en la misma medida en que participan de la riqueza, de modo que el argumento de los oligárquicos parecería tener fuerza (pues no es justo que participe de las cien minas el que ha aportado una igual que el que ha dado el resto, ni de las minas primitivas ni de sus intereses). Pero los hombres no han formado una comunidad sólo para vivir, sino para vivir bien." Aristóteles, Política III 9

dilluns, 16 de novembre de 2015

LES IDEES POLÍTIQUES DEL PLATÓ

Ja des dels inicis de la República (II, 368c-376c) es parla de la necessitat que l’ordre social estigui estructurat segons l’estructura de l’ànima, que és el resultat de tres parts:
  • Raó, reflexió, govern de la persona (govern deriva del grec kybernan, que vol dir timoner d’un vaixell, o del carro alat)
  • Voluntat, fogositat
  • Desig, apetits del cos
No oblidem, però, que cada persona amaga una estructura anímica determinada, fruit de la combinació d’aquests factors, en la qual sobresurt un d’ells que marca la seva tendència. Aleshores, cada persona pertany a una classe d’homes (or, plata, bronze). I cada classe ocupa un lloc en la societat.
Important: ordre social equival també a ordre econòmic.
Cada classe té assignat en la ciutat un espai propi que no és compartible amb les altres classes. Una de les principals idees del text esmentat és que ningú ha de dedicar-se a allò que no li pertoca d’acord amb la seva inclinació natural.
Aquesta compartimentació és el que garanteix l’ordre i l’estabilitat: només si els filòsofs governen pot haver justícia i estabilitat:
  • Orientació de la ciutat vers el BÉ
  • Estabilitat social i política
Precisament és el que no tenen ni la democràcia ni la resta de règims polítics.
D’acord amb això, podem llegir els següents fragments:Auto Cad Tutorials