PARA VIVIR BIEN

"Pero los oligárquicos no dicen lo más importante: si los hombres han formado una comunidad y se han reunido por las riquezas, participan de la ciudad en la misma medida en que participan de la riqueza, de modo que el argumento de los oligárquicos parecería tener fuerza (pues no es justo que participe de las cien minas el que ha aportado una igual que el que ha dado el resto, ni de las minas primitivas ni de sus intereses). Pero los hombres no han formado una comunidad sólo para vivir, sino para vivir bien." Aristóteles, Política III 9

dilluns, 2 de novembre de 2015

AGNOSTICISME I ATEISME

Agnosticisme
L'escepticisme religiós es diu agnosticisme, és a dir, el reconeixement de diverses dificultats per conèixer si Déu existeix o no. Agnòstic és aquell que no sap (a-gnosis). En relació a temes religiosos, es refereix a la dificultat d'anar més enllà del que la raó permet, en contraposició al dogmatisme, que pretén poder ultrapassar-la. L'agnosticisme limita el coneixement a l'àmbit de la ciència, de manera que tot allò que estigui més enllà d'aquest àmbit (teologia, metafísica) esdevé terreny fora de la possibilitat del veritable coneixement.
L'agnosticisme, doncs, no s'acull a cap teoria o doctrina teològica, ni es pronuncia sobre l'existència de Déu. Un agnòstic no nega l'existència de Déu, sinó que afirma la impossibilitat de saber-ho. Per això s'oposa al teisme. També es diferencia de l'ateisme, que afirma positivament la no existència de Déu.
Protàgores és un bon exemple d'escepticisme religiós: “sobre els déus no puc dir si existeixen ni quina és la seva naturalesa, ja que són molts els factors que m'ho impedeixen” (Sext Empiric, Advs. Mathe., IX, 55-56). Més informació en aquest enllaç: escepticisme en Protàgores.


Ateisme
És la negació ferma de l'existència de Déu, o de la creença en aquesta possibilitat. Es pot referir a qualsevol realitat que pugui anomenar-se divina (també hi ha ateus entre els grecs, politeistes). Entre els grecs, l'acusació d'impietat podia equiparar-se a l'ateisme (negació dels déus de a ciutat).
En general, qualsevol actitud contrària als interessos de l'Església cristiana ha estat considerada com a ateisme, cosa que genera força confusió al voltant d'aquest concepte. Des d'aquesta perspectiva, fins i tot Spinoza és ateu tot i ser panteista.Auto Cad Tutorials