PARA VIVIR BIEN

"Pero los oligárquicos no dicen lo más importante: si los hombres han formado una comunidad y se han reunido por las riquezas, participan de la ciudad en la misma medida en que participan de la riqueza, de modo que el argumento de los oligárquicos parecería tener fuerza (pues no es justo que participe de las cien minas el que ha aportado una igual que el que ha dado el resto, ni de las minas primitivas ni de sus intereses). Pero los hombres no han formado una comunidad sólo para vivir, sino para vivir bien." Aristóteles, Política III 9

dimecres, 11 de novembre de 2015

LES GARANTIES DEL CONEIXEMENT

Com garantim el coneixement? Això té relació amb la idea de certesa o de veritat. Necessitem un coneixement que sigui cert, proper a la veritat, lluny del dubte. Per això disposem de la lògica:
  • Mètode inductiu: recull les dades de l'experiència i les vincula a regularitats observades; central en el mètode experimental de la ciència. 
  • Mètode deductiu: desplegament des d'axiomes a partir dels quals hom arriba a conclusions. La matemàtica és el típic exemple de construcció deductiva. Representa el més alt grau de certesa que es pot aconseguir en el coneixement, al preu, però, de no proporcionar-nos un coneixement del món, sinó més aviat abstracte. Tot i això, la matemàtica no ens dóna una certesa absoluta. El teorema de Gödel n'és un exemple (més informació sobre els teoremes de Gödel).
Auto Cad Tutorials