PARA VIVIR BIEN

"Pero los oligárquicos no dicen lo más importante: si los hombres han formado una comunidad y se han reunido por las riquezas, participan de la ciudad en la misma medida en que participan de la riqueza, de modo que el argumento de los oligárquicos parecería tener fuerza (pues no es justo que participe de las cien minas el que ha aportado una igual que el que ha dado el resto, ni de las minas primitivas ni de sus intereses). Pero los hombres no han formado una comunidad sólo para vivir, sino para vivir bien." Aristóteles, Política III 9

dissabte, 7 de novembre de 2015

PLATÓ: COM PODEM CONÈIXER? INTRODUCCIÓ I MITES

Com podem conèixer la realitat?
Per descriure la relació que hi ha entre el món de les idees i nosaltres, que estem en el món de les aparences, Plató explica el mite de la caverna (República 514a-520a). Hi ha una versió del mite cavernari en Fedó 180d-111a, on compara la forma del Mediterrani amb una mena de caverna.

El mite de la caverna és una síntesi de la filosofia platònica: teoria de la realitat, teoria del coneixement, teoria de l'home i teoria de l'acció.

D'altra banda, Plató fa servir el símil de la línia per comparar els conceptes ontològics que fa servir amb els epistemològics, realitat i coneixement lligats en un mateix quadre, on els graus de perfecció de la realitat equivalen als graus de perfecció del coneixement. El text platònic es troba a República 509a-511e. Aquí tenim un esquema del símil de la línia.Auto Cad Tutorials