PARA VIVIR BIEN

"Pero los oligárquicos no dicen lo más importante: si los hombres han formado una comunidad y se han reunido por las riquezas, participan de la ciudad en la misma medida en que participan de la riqueza, de modo que el argumento de los oligárquicos parecería tener fuerza (pues no es justo que participe de las cien minas el que ha aportado una igual que el que ha dado el resto, ni de las minas primitivas ni de sus intereses). Pero los hombres no han formado una comunidad sólo para vivir, sino para vivir bien." Aristóteles, Política III 9

HISTORIA DE LA FILOSOFIA

CURS 2017-2018LECTURES DEL CURS • Plató, La República, fragments corresponents a: llibre II 368c-376c; llibre IV 427c-445e; llibre VII 514a-520a i 532b-535a.
 • Descartes, Meditacions metafísiques, parts I, II, V i VI.
 • Locke, Assaig sobre l'enteniment humà, fragments ccorresponenst a: llibre I, capítol 2, seccions 1-5; llibre II, capítol 8, seccions 1-26; llibre IV, capítol 2, secció 14, i capítol 4, seccions 1-12.
 • Locke, Segon tractat sobre el govern civil, fragments corresponents a: capítols I, II, III i VIII; i capítol XIX, seccions 211-229.
 • John Stuart Mill, Sobre la llibertat, fragments corresponents a la secció IV.
 • John Stuart Mill, L'utilitarisme, fragments corresponents a: secció 2, capítol 2 ("Què és l'utilitarisme"); secció 4, capítol 4 ("De quina mena de prova és susceptible el principi d'utilitat").
 • Nietzsche, F., La genealogia de la moral, fragments corresponents a la Primera Part.
 • Nietzsche, F., Sobre veritat i mentida en sentit extramoral.BIBLIOGRAFIA DIGITALITZADA

En la mesura que sigui possible proporcionarem una versió digital de totes aquestes lectures obligatòries, accessibles també des del moodle.

 • VV. AA., Atena. Lectures de Filosofia. Barcelona, RBA, 2016 o 2017. Conté totes les lectures abans esmentades, en català, a més d'introduccions als autors i models d'exàmens de les PAU. Té un preu acceptable (uns 15 €).
 • Una recopilació dels textos en versió digital, en aquesta pàgina: filosolectivitat. Inclou informació complementària sobre cada autor. Hi ha una altra web on trobareu textos de filosofia digitalitzats: webdianoia.
 • Plató, La República (versió en pdf, numerada i comentada, en castellà), en aquest enllaç segur. Hi ha un article d'Emilio Lledó sobre el mite platònic de la caverna, que ja és un clàssic, en pdf.
 • Descartes, Discurso del método (enllaç). No és lectura obligatòria però sí complementària i molt convenient per entendre el pensament cartesià.
 • Descartes, Meditaciones metafísicas (enllaç a la versió Vidal Peña, Alfaguara). Versió catalana comentada en aquest enllaç.
 • Locke, Assaig sobre l'enteniment huma (pdf dels textos previstos a les PAU, en català). Hi afegim una guia de lectura que por ser interessant, en aquest enllaç.
 • Locke, Segon tractat del govern civil. Es pot descarregar des d'aquesta pàgina: creaif.
 • John Stuart Mill, Sobre la llibertat, pdf del fragment corresponent, en aquest enllaç.
 • John Stuart Mill, L'utilitarisme, pdf dels fragments corresponents, en aquest enllaç.
 • Nietzsche, F., La genealogía de la moral (versió pdf en castellà, i versió catalana). Hi ha una edició de qualitat en Madrid, Alianza Editorial, traducció d'Andrés Sánchez Pascual, de 1972, successivament reeditada.
 • Nietzsche, F., Sobre verdad y mentira en sentido extramoralEn versió catalana, en aquest enllaç.INFORMACIÓ PRELIMINAR

La prova PAU es realitzarà a partir d'aquests textos, de manera que el desenvolupament del curs girarà al voltant dels mateixos, a més dels continguts addicionals, necessaris per a la bona comprensió dels autors i les seves idees. Atès que no hi ha prou temps, cal que l'alumnat faci les lectures corresponents pel seu compte, per poder dedicar les sessions a les explicacions pertinents, tot i que el comentari dels textos obligatoris hi tindrà prioritat.

L'avaluació tindrà el mateix format que les proves PAU. En aquest enllaç trobareu un complet arxiu d'aquestes proves a Catalunya en SELECAT.


1. ELS PRE-SOCRÀTICS


Per facilitar els seguiment de les classes (recordem que cal prendre apunts), afegirem en aquesta secció materials addicionals per ampliar la informació sobre aquest tema.2. PLATÓ

Biografia de Plató: apunts. Fragment important de la Carta VII.


Obres de Plató: classificació cronològica. Per què Plató va escriure diàlegs, segons Pierre Hadot.


Influències que rep.


La teoria de les idees de Plató: introducció; una altra perspectiva, segons Popperel món de les ideescaracterístiques de les idees (inclou el tema de la participació), la unitat i la pluralitat (República 596a ss), i un quadre comparatiu.


El coneixement de les idees: relació ànima i coneixement amb textos, text de la República relatiu al mite de la caverna (versión actual del esquema: caverna mediática); esquema del símil de la línia i text de la República


Hi ha una versió del mite cavernari en Fedó 108d-111a i ss (fragment), on Plató compara la forma del Mediterrani amb una caverna.

L'ànima i les seves parts, el mite del carro alat i el mite dels metalls, la reencarnació, l'oblit i la reminiscència amb els textos corresponentsAntecedents en el orfisme.


Una actualització del mite del carro alat: pikachu.

El procés dialèctic com a camí de coneixement: ampliació i ensenyament de la dialèctica.


La teoria política de Plató. 
Ja havíem dit que la política és el principal problema de Plató, el que va afavorir que fes tres viatges a Siracusa, i que per assegurar un ordre polític just i estable el va fer desenvolupar les seves idees sobre la realitat i el coneixement, amb una idea central: l’ànima i la seva estructura interna: ampliació. La crítica platònica a la democràcia i les seves idees sobre dinàmica del canvi polític (degradacions).


L'ètica de Plató: ampliació.

Un resum de la filosofia de Plató en aquest enllaç: Platón en 20 minutos. Un altre resum amb il·lustracions, en aquest enllaç: Platón en 30 minutos.

3. HEL·LENISME, EPICUR I ARISTÒTIL


Les escoles socràtiques: ampliació.

Les escoles hel·lenístiques: introducció.


Epicur: resum.

Referències:
 • Interessant vídeo d'Alain de Botton sobre Epicur.
 • Text d'Epicur, Carta a Meneceu. Enllaç a un pdf de lliure accés: aquí o aquí.

Aristòtil

Biografia
Quant a la biografia d'Aristòtil, cal llegir aquest article: Los años en Asos, de Juan Benet (El País, 17 de març de 1987). Després cal respondre les següents preguntes:
 • Quins elements contraposa Juan Benet a l'inici de l'article?
 • Per què Aristòtil va anar a Asos? Quan hi va arribar?
 • Què havien de fer Erastos i Corisco a Asos?
 • Per què va morir Hèrmies?
 • Quin paper jugà Demòstenes en aquest episodi?
 • Quines conclusions treu Aristòtil de tot això per a la seva idea de la política? 

Per obtenir més informació biogràfica sobre Aristòtil, podeu consultar aquests enllaços:Obres d'Aristòtil: introduccióobres exotériques i el Corpus Aristotelicum. Què va passar amb les obres originals d'Aristòtil: enllaç.La filosofia d'Aristòtil
Antecedents filosòfics
Teoria de la realitat: matèria i forma
Realitat i canvi: potència i acte
Definició de canvi i teoria dels oposats
Tipus de canvi
Teoria de les causes
Un món teleològic
Notes sobre la cosmologia geocèntrica derivada del model aristotèlic (homocentrisme): enllaç.

Un vídeo sobre Aristòtil.


4. DESCARTES

Context en què neix la filosofia cartesiana
El model geocèntric antic (Aristòtil): homocentrisme
Crisi del model cosmològic geocèntric (aristotèlic-ptolemaic): la Nova de 1572 (Tycho Brahe)
Sobre Copèrnic i l'heliocentrisme i Kepler
Sobre la figura de Galileu y el seu procés, i l'opinió de Descartes al seu Discurs del mètode.
Sobre Giordano Bruno
Diferència entre geocentrisme i heliocentrisme 

Biografia de Descartesresum biogràfic amb referències a les seves obres. Una carta de Descartes al seu amic Mersenne. L'anunci de la seva sortida cap a Suècia (abril de 1649).

Obres


La filosofia cartesiana

Si vull conèixer amb certesa, aleshores he de dubtar fins al límit. Descartes viu el moment de l'escepticisme davant la ciència medieval i la cosmologia vigent. per això el seu problema filosòfic és el coneixement: com tenir un coneixement segur i cert del món i la realitat, malgrat la inseguretat metodològica que transmet la filosofia escolàstica? Aleshores cal canviar de  mètode.


Del dubte al cogito
El dubte metòdic (Meditacions I: fragments)
La moral provisional d'un escèptic provisional (Discurs, Part III)
Per a un tractament crític del tema del dubte i la bogeria del geni maligne, vegeu aquest article meu: una disputa familiar.

La formulació del cogito ergo sum (Meditacions II; també en el Discurs, Part IV)

Fragment del troç de cera (Meditacions II)
Les idees (fragment de Meditacions III) i la seva classificació
Idees adventícies (Meditacions III)
Les idees innates: la substància (Meditacions III)
Distinció entre qualitats primàries i secundàries
Les nocions de claredat i distinció (Discurs, Part II) com a criteri de veritat
Aplicació del principi d'individuació
La intuició com a font de coneixement

Descartes i Déu
Argument cosmològic: Meditacions III
Argument de la causalitat o antropològic: Meditacions III
Argument ontològic: Meditacions V (amb referència a l'argument de Sant Anselm)
Els tres arguments al Discurs del mètode, Part IV
Altres arguments que Descartes no esmenta perquè no li ve de gust (són massa empiristes): les vies de Tomàs d'Aquino; o perquè no li convé: Epicur i l'existència del mal
Problemes dels arguments cartesians: 
Descartes i el món
Introducció
La matèria com a res extensa (Meditacions V).
El dualisme cartesià i l'ànima (també al Discurs) i ampliació.
El problema de les tres substàncies: Meditaciones metafísicas VI. Intents de solució: ocasionalisme de Malebranche, monisme panteista de Spinoza, monadisme de Leibniz, i idealisme subjectivista de Berkeley.
Article sobre la metafísica cartesiana (1996).

Els hereus del cartesianisme i altres post-cartesians.
Abans i després de Descartes (y una revisió de les teories analítiques sobre el problema del cos i la ment, des d'un punt de vista materialista, i també analític, aquí).Un glossari cartesià: diccionario de Descartes, a propósito de su centenario (1996).
Tot el que hi ha sobre Descartes en aquest blog.Una introducció a Descartes: Descartes en una hora.

Un vídeo sobre Descartes: Filosofía aquí y ahora (programa argentino), i la pel·lícula de Rossellini dedicada a aquest filòsof.


5. JOHN LOCKE

Biografia: resum biogràfic i context històricAmpliació biogràfica.
Obres: relació cronològica.

Teoria del coneixement de Locke
Introducció: antecedents, la crítica a les idees innates de Descartes.
Idees simples i complexes. Com es formen, en resum.
Les qualitats dels objectesTextos relacionats.
Què existeix i què podem conèixer.

Les idees polítiques de Locke
Introducció.

El concepte d'estat natural. Ampliació amb text de Justus Hartnack i comentari. Un apunt sobre el tema del primitivisme com a aproximació a l'estat natural.
Sobre l'estat de guerra, comparació amb l'absolutisme.
El pacte: introducció i ampliació.
La revocació del pacte i la rebel·lió: causes.

Per preparar l'examen: Locke en una tarda (apunts)6. NIETZSCHE

Per començar...
Biografia. La misogínia de Nietzsche.
Obres: resum cronològic.
Nietzsche en la literatura: llibres amb sabor a Nietzsche.

El pensament de Nietzsche
Antecedents: el context, Schopenhauer, la crisi de la modernitat i l'escola de la sospita
El marquès de Sade, un altre antecedent?
Recull d'articles per a una discussió postmoderna sobre l'escola de la sospita.

Introducció als elements conceptuals que cal considerar.

La crítica de la cultura en El naixement de la tragèdia (1872). Text del primer capítolApol·lo i el vincle amb la filosofia. Introducció al concepte de jovialitat, i tractament de la qüestió del pessimisme i la jovialitat (pessimisme entre els grecs i la crítica a Sòcrates en El crepuscle dels ídols, 1888).

La crítica del llenguatge en Sobre veritat i mentida en sentit extramoral (1873). Un resum, un fragment, i el fragment final. La crítica a la filosofia tradicional en el Crepuscle.

La crítica de la moral en la Genealogiala transvaloració dels valors. La crítica a la moral en el Crepuscle dels ídols.
La crítica de la moral en la Genealogianobles i esclaus.

La revolta del Superhome.


Complements Alguns vídeos sobre Nietzsche, i un altre: esquema.

Vídeo d'Alain de Botton, Nietzsche y el sufrimiento 

Per preparar l'examen: Nietzsche en una tarda7. STUART MILL

Biografia i obres 

Antecedents i ampliació
Sobre la llibertat i ampliació

L'utilitarisme___________________________________________________Auto Cad Tutorials